Region: Akcja Twój Dar Serca dla Hospicjum

Akcja Twój Dar Serca trwa. Zaangażowane są placowki szkolne z terenu całego województwa lubelskiego.

Reklamy

 

Twój Dar Serca dla Hospicjum polega na organizowaniu się szkół w wydarzenia artystyczne, kulturalne i kiermasze, aby wspomóc swoich rówieśników, terminalnie i nieuleczalnie chore dzieci – Podopiecznych Lubelskiego Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia.

Jej liderem organizacyjnym i ideowym jest Społeczne Liceum i Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego w Lublinie.

Celem akcji jest edukacja najmłodszych obywateli, uwrażliwianie ich na potrzeby drugiego człowieka oraz nauka współpracy na rzecz pozytywnych zmian, które można wprowadzać w najbliższym otoczeniu.

Reklamy

Szczegóły akcji na:
http://hospicjum.lublin.pl/twoj-dar-serca-2013/

oraz na probilu FB Lubelskiego Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia 
https://www.facebook.com/HospicjumMalegoKsiecia