Region: Funkcjonariusze oraz pracownicy NOSG oddali krew

Funkcjonariusze oraz pracownicy Nadbużańskiego Oddziału Straży, uczestniczyli w akcji honorowego krwiodawstwa NASZA KREW – NASZA OJCZYZNA.

Reklamy

W trakcie trwania akcji w dniu 7 października br., krew oddało 17 funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej. W sumie udało się zebrać prawie 8 litrów krwi.

W akcjię honorowego krwiodawstwa włączyło się Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie, zaś patronat honorowy sprawował nad nią Komendant Główny Straży Granicznej.


Info i fot. NOSG