Region Gotania: Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny zaprasza wszystkie osoby zainteresowane pozyskaniem dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej do złożenia Formularzy Rekrutacyjnych w IV edycji naboru uczestników do projektu „Od Wizji do nowoczesnego zarządzania podregionem Gotania”.

Reklamy


IV edycja naboru uczestników do projektu „Od Wizji do nowoczesnego zarządzania podregionem Gotania”

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny zaprasza 
wszystkie osoby zainteresowane pozyskaniem dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej do złożenia Formularzy Rekrutacyjnych w IV edycji naboru uczestników do projektu „Od Wizji do nowoczesnego zarządzania podregionem Gotania”, działanie „Prowadzenie Lokalnego Szwajcarskiego Funduszu grantowego Przedsiębiorczości”.

Reklamy

Nabór prowadzony będzie w terminie:

od 22.07.2013r. do 09.08.2013r.od poniedziałku do piątku (w dni robocze) 
w godz. od 9.00 do 14.00.

Szczegółowe informacje zostały przedstawione w Regulaminie Rekrutacji (do pobrania poniżej) oraz w Wytycznych dla ubiegających się o jednorazową dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej (w załączeniu wstępna wersja wytycznych dla IV edycji Konkursu Grantowego, która może podlegać aktualizacji). Na etapie rekrutacji obowiązuje jedynie Formularz Rekrutacyjny wraz 
z załącznikami
 (wzory wymaganych załączników znajdują się na końcu Formularza Zgłoszeniowego), który należy dostarczyć osobiście, w dwóch egzemplarzach w formie papierowej, w zamkniętej kopercie do 

Biura Lokalnego Szwajcarskiego Funduszu Grantowego Przedsiębiorczości w Hrubieszowie, ul. Plac Wolności 15, I piętro, pok. 5.

Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z Regulaminem oraz Wytycznymi.

Załączniki do pobrania pod adresem:

http://fundacja.lublin.pl/index.php/1460-nabor-formularzy-rekrutacyjnych-do-v-edycji-naboru-uczestnikow-do-projektu-od-wizji-do-nowoczesnego-zarzadzania-podregionem-gotania

Do pobrania:

formularz rekrutacyjny – V edycja naboru

Karta oceny merytorycznej – ROZMOWA KWALIFIKACYJNA V edycja

Regulamin rekrutacji V edycja

IV_Konkurs_Grantowy_-wstepna wersja WYTYCZNE_dla_ubiegających_sie_o dotację – 07.2013r

Karta oceny formalnej V edycja

Karta oceny merytorycznej V edycja