Region Gotania: Kolejne dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny zaprasza wszystkie osoby zainteresowane pozyskaniem dotacji w wysokości do 40 tys. zł. na rozpoczęcie działalności gospodarczej do złożenia Formularzy Rekrutacyjnych w VI edycji naboru uczestników projektu…

Reklamy

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny zaprasza wszystkie osoby zainteresowane pozyskaniem dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej do złożenia Formularzy Rekrutacyjnych w VI edycji naboru uczestników do projektu „Od Wizji do nowoczesnego zarządzania podregionem Gotania”, działanie „Prowadzenie Lokalnego Szwajcarskiego Funduszu grantowego Przedsiębiorczości”.

Nabór prowadzony będzie w terminie:

od 13.01.2014r. do 31.01.2014r.od poniedziałku do piątku (w dni robocze) 
w godz. od 9.00 do 14.00.

Szczegółowe informacje zostały przedstawione w Regulaminie Rekrutacji (do pobrania poniżej) oraz w Wytycznych dla ubiegających się o jednorazową dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej (w załączeniu wstępna wersja wytycznych dla V edycji Konkursu Grantowego, którabędzie podlegać aktualizacji). Na etapie rekrutacji obowiązuje jedynie Formularz Rekrutacyjny wraz z załącznikami (wzory wymaganych załączników znajdują się na końcu Formularza Zgłoszeniowego), który należy dostarczyć osobiście, w dwóch egzemplarzach w formie papierowej, w zamkniętej kopercie do Biura Lokalnego Szwajcarskiego Funduszu Grantowego Przedsiębiorczości w Hrubieszowie, ul. Plac Wolności 15, I piętro, pok. 5.


Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z Regulaminem oraz Wytycznymi.

Załączniki do pobrania pod adresem: http://fundacja.lublin.pl/index.php/projekty/aktualnosci