Region: Kilkadziesiat kolejnych osób włożyło mundur celnika

W piątek (27.09.) w siedzibie Izby Celnej w Białej Podlaskiej 87 nowo przyjętych do służby funkcjonariuszy celnych złożyło uroczyste ślubowanie. Już wkrótce młodzi celnicy dołączą do swoich kolegów pełniących służbę na granicy polsko-ukraińskiej.

Reklamy

Szczęśliwcy przyjęci właśnie w szeregi Służby Celnej musieli wcześniej przejść wieloetapową procedurę kwalifikacyjną i pokonać dwadzieścia innych osób starających się możliwość włożenia munduru celnika. Oprócz posiadania rozległej wiedzy ogólnej zakresu organizacji i funkcjonowania administracji publicznej, organizacji i funkcjonowania Służby Celnej, członkostwa Polski w Unii Europejskiej oraz aktualnych zjawisk społeczno-gospodarczych, kandydaci musieli wykazać się też odpornością na stres, nieposzlakowaną opinią i sprawnością fizyczną. Zanim funkcjonariusze trafią do służby stałej czeka ich dwuletni okres służby przygotowawczej. W tym czasie będą musieli posiąść odpowiednią wiedzę oraz umiejętności pozwalające na zdanie egzaminu przed komisją resortową. Docelowo funkcjonariusze trafią do oddziałów celnych na granicy polsko-ukraińskiej, w tym na przejście graniczne w Dołhobyczowie, którego otwarcie planowane jest w pierwszej połowie 2014 r.

Zwracając się do świeżo upieczonych celników, dyrektor Izby Celnej w Białej Podlaskiej mł. inspektor celny Remigiusz Woźniak wyraził nadzieję, że młodzi funkcjonariusze pamiętając o słowach złożonej przysięgi swoją postawą będą dbać o dobre imię Służby Celnej.

Reklamy

 

Info i fot. SCRP