Region: Konsultacje dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów

Jeżeli jesteś osobą, z powiatu hrubieszowskiego, zamojskiego lub tomaszowskiego jesteś osobą niepełnosprawną lub prawnym opiekunem osoby niepełnosprawnej i potrzebujesz poradnictwa, wsparcia wobec występujących zmian rozwojowych i wydarzeń życiowych, z którymi samodzielnie nie potrafisz sobie poradzić, a które zaburzają prawidłowe funkcjonowanie psychospołeczne to zapraszamy na konsultacje w ramach projektu „Umiem odczytywać drogowskazy”.

Reklamy

Zadanie zostało dofinansowane przez Samorząd Województwa Lubelskiego ze środków PFRON. 

Zadanie skierowane jest do rodziców, prawnych opiekunów, osób, które na wychowaniu mają dziecko niepełnosprawne, jak również dzieci i młodzież w wieku od 7 do 23 roku życia, którzy posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Zadanie jest skierowane do beneficjentów z trzech powiatów: zamojskiego, tomaszowskiego i hrubieszowskiego. 

Rekrutacja 40 uczestników trwa do 13 września 2013 roku i odbędzie się na podstawie deklaracji, zawierającej pisemną zgodę rodziców/opiekunów oraz podpisanie regulaminu zajęć.

Celem poradnictwa psychologicznego jest poprawa codziennego funkcjonowania psychospołecznego osoby niepełnosprawnej oraz członków rodziny, podejmowania przez nich właściwych decyzji życiowych, radzenia sobie wobec aktualnych problemów wynikających lub związanych z niepełnosprawnością oraz ukierunkowanie ich na możliwość korzystania ze specjalistycznych form pomocy psychologicznej. Udział w projekcie jest bezpłatny.                                                                        

 

 

regulamin ->

deklaracja dla rodzica ->     

deklaracja dla dziecka, młodzieży->