Region: Nowe odkrycie w Czermnie

Archeolodzy, prowadzący badania w Czermnie w gminie Tyszowce, dokonali kolejnego ważnego odkrycia. Na terenie byłych Grodów Czerwieńskich odkopali resztki szczątków ludzkich, pochodzących z wczesnośredniowiecznego cmentarzyska.

Reklamy

Prace w Czermnie, pod kierunkiem dr Marcina Wołoszyna z Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, prowadzą studenci z Rzeszowa, Lublina, Warszawy i Poznania. 

To kolejne ważne odkrycie, które przybliża archeologów do ich głównego celu, jakim jest w miarę precyzyjne określenie czasu powstania i funkcji poszczególnych obiektów, wchodzących w skład Grodów Czerwieńskich. – Odkryte teraz cmentarzysko może nie jest tak sensacyjne, jak znalezione przed dwoma laty skarby z końca 13 i początku 14 wieku oraz 2,5 tysiąca innych przedmiotów, pochodzących z 11 – 13 wieku, ale jest ono dla nas cenną wskazówką, niezbędną do prowadzenia kolejnych wykopalisk – mówi Informacyjnej Agencji Samorządowej dr Wołoszyn. Na razie członkowie ekspedycji natrafili na ponad 10 grobów, a sposób ułożenia ludzkich szczątków wskazuje, że jest to miejsce pochówku średniowiecznych chrześcijan. – Oczywiście liczyliśmy na to, że w tym rejonie odkryjemy fragmenty cmentarzyska, ale nie spodziewaliśmy się, że uda się to osiągnąć już za pierwszym wykopem – dodaje dr Wołoszyn.

Reklamy

Prowadzone obecnie prace są częścią większego projektu, który jest współfinansowany m.in. ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Archeolodzy postarali się o grant po sensacyjnym odkryciu sprzed dwóch lat, gdy w okolicach Czermna odnaleźli dwa skarby z trzynastego i początku czternastego wieku oraz 2,5 tysiąca innych przedmiotów, pochodzących z okresu między 11. i 13. wiekiem. Przyznane pieniądze naukowcy zamierzają wykorzystać na badania nie tylko w Czermnie, ale również w Gródku nad Bugiem. W ich efekcie ma powstać opracowanie, obejmujące niepublikowane dotąd wyniki dotychczasowych badań oraz nowe ekspertyzy, które pozwolą określić chronologię powstawania i funkcję poszczególnych elementów Grodów Czerwieńskich. 

Obecne badania potrwają do połowy września, ale główne wykopaliska, trwające co najmniej pięć miesięcy, są planowane na przyszły rok. Cały projekt, rozłożony na trzy lata, jest realizowany w Instytucie Archeologii i Etnologii PAN, którego partnerami są Instytut Archeologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego, a także Uniwersytet Przyrodniczy i oddział PAN we Wrocławiu, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie oraz muzea w Hrubieszowie, Tomaszowie Lubelskim i Zamościu. Współpracują z nimi także eksperci z wielu zagranicznych ośrodków akademickich z Lipska, Sankt Petersburga, Belgradu i Lwowa. 

Autorzy pomysłu mają nadzieję, że dotychczasowe odkrycia, a także znaleziska, do których mają nadzieję dotrzeć w przyszłości, pozwolą opracować właściwy program ochrony terenów, które ze względu na swoją wartość historyczną są bezcenne, ale do niedawna były wręcz na masową skalę niszczone. 


źródło: ias24.eu
(fot. UM w Tyszowcach)