30 września 2023

Region: „Pływam jak delfin” – wyjazdy na basen dla osób niepełnosprawnych

Jeśli jesteś uczniem szkoły specjalnej z powiatu hrubieszowskiego, tomaszowskiego lub zamojskiego, w wieku 8-20 lat, masz orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i jesteś chętny oraz masz ochotę pojechać na basen do Zamościa, to serdecznie ZAPRASZAMY.

Reklamy

Jeśli jesteś uczniem szkoły specjalnej z powiatu hrubieszowskiego, tomaszowskiego lub zamojskiego, w wieku 8-20 lat, masz orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i jesteś chętny oraz masz ochotę pojechać na basen do Zamościa, to serdecznie ZAPRASZAMY. 

Stowarzyszenie „Mamy Sieboe” już 5 października 2013r. organizuje pierwszy z ośmiu wyjazdów na krytą pływalnię, w ramach projektu  „Pływam jak delfin” – II cykl grupowych zajęć na basenie”.

Reklamy

Zadanie zostało dofinansowane przez Samorząd Województwa Lubelskiego ze środków PFRON.

W ramach projektu zostanie zorganizowanych osiem wyjazdów na krytą pływalnię do Zamościa, w każdą sobotę po dwie godziny od 1500-1700. Pierwszy wyjazd już 05 października 2013r. spod siedziby stowarzyszenia o godzinie 1400

Reklamy

Rekrutacja 20 uczestników trwa do 23 września 2013 roku i odbędzie się na podstawie deklaracji, zawierającej pisemną zgodę rodziców /opiekunów oraz podpisanie regulaminu zajęć.

Udział w projekcie dotyczy tylko uczniów szkół specjalnych, którzy nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zajęciach na pływalni.

Lista osób biorących udział w projekcie oraz lista rezerwowa będzie dostępna w biurze Stowarzyszenia.

W ramach projektu dzieci mają zapewnioną opiekę (2 opiekunów), dojazd na zajęcia na basenie i wejścia na pływalnię. Od uczestników wymagany jest strój kąpielowy, klapki, czepek oraz ręcznik. Udział w projekcie jest bezpłatny.                                                                 

 

regulamin ->

deklaracja ->