Region: Pracownicy dawnego KZE wciąż mogą ubiegać się o odszkodowanie

Ponad 500 osób, które otrzymały akcje w wyniku przyłączenia Zamojskiej Korporacji Energetycznej do struktur Grupy PGE, może ubiegać się o odszkodowanie. Na skutek konsolidacji spółek elektroenergetycznych w latach 2009-2010, Skarb Państwa zaproponował zamianę akcji ZKE na akcje PGE Energia SA. Jednak w czasie jej trwania akcjonariusze otrzymywali akcje o niższej wartości. Wysokość odszkodowania może sięgnąć nawet ponad 16 tys. złotych na osobę.

Reklamy

Jednym z etapów procesu konsolidacji spółek sektora elektroenergetycznego była zamiana akcji, realizowana przez Skarb Państwa w latach 2009-2010. W tym czasie Skarb Państwa proponował dziesiątkom tysięcy akcjonariuszy mniejszościowych zamianę swoich akcji zakładów energetycznych, kopalni i elektrowni na akcje spółek konsolidujących (PGE Energia, PGE GiE, Tauron Polska Energia SA)Skarb Państwa.

Na skutek zamiany akcji, pracownicy posiadający mniejszościowe pakiety akcji Zamojskiej Korporacji Energetycznej, otrzymali akcje PGE Energia o niższej, o prawie 15% wartości. Według szacunków Wspólnej Reprezentacji, średnia wartość odszkodowania dla byłego akcjonariusza ZKE to około 13tysięcy złotych, natomiast maksymalna może wynieść nawet powyżej 16 tysięcy złotych. W samym Zamościu, takich osób, które straciły na zamianie akcji ZKE jest ponad500.

– Występujemy na drodze sądowej przeciwko działaniom Skarbu Państwa, które doprowadziły do pokrzywdzenia, można powiedzieć wywłaszczenia, mniejszościowych akcjonariuszy konsolidowanych spółek sektora elektroenergetycznego – tłumaczy Marcin Juzoń, pomysłodawca Wspólnej Reprezentacji. – Skarb Państwa dał ludziom mniej, niż sam otrzymywał od nich w zamian, a na tych działaniach straty mogło ponieść w sumie nawet 50 tys. osób z całej Polski. W większości są to starsi ludzie, którzy wiele lat przepracowali w tych spółkach. Zależy nam na tym, żeby tym ludziom udało się odzyskać pieniądze – wyjaśnia.

Według szacunków Wspólnej Reprezentacji wciąż jednak ponad 400 osób posiadających zamienione akcje Zamojskiej Korporacji Energetycznej nie podjęło jeszcze decyzji, by ubiegać się o swoje pieniądze. Osoby te mogą porozmawiać z przedstawicielem Wspólnej Reprezentacji na spotkaniach, które odbędą się 14 i 15 października w Zamościu. 

14 październik 2013

Zamość

Hotel Alex. Centrum Konferencjo – Hotelowe

ul. Okrzei 32

12:00 – 19:00

15 październik 2013

Zamość

Hotel Alex. Centrum Konferencjo – Hotelowe

ul. Okrzei 32

09:00 – 16:00

 

W wyniku konsolidacji Spółek Sprzedaży Detalicznej w ramach Polskiej Grupy Energetycznej SA nastąpiło połączenie PGE  Zamojskiej Korporacji Energetycznej (jako spółki przejmowanej) ze Spółką PGE Obrót SA (jako spółką przejmującą). Od września 2010 roku – dawna– Spółka PGE Zamojska Korporacja Energetyczna funkcjonuje jako PGE Obrót S.A. oddział z siedzibą w Zamościu.

Już wcześniej, 17 kwietnia 2013 r., pozew na kwotę ponad 270 mln zł w Sądzie Okręgowym w Warszawie w imieniu 11 256 osób – właścicieli akcji skonsolidowanych spółek złożył Marcin Juzoń, pomysłodawca projektu i prezes firmy Socrates Investment SA. Podobny pozew przeciwko Skarbowi Państwa, w imieniu 1088 właścicieli akcji Zespołu Elektrowni Dolna Odra, Marcin Juzoń złożył 5 lutego 2013 w szczecińskim sądzie.

 


 

Wspólna Reprezentacja to inicjatywa zrzeszająca osoby pokrzywdzone w procesie konsolidacji sektora elektroenergetycznego, które w latach 2009 – 2010 zawarły ze Skarbem Państwa umowę zamiany akcji. Celem Wspólnej Reprezentacji jest sądowe dochodzenie odszkodowań dla osób pokrzywdzonych i odzyskanie należnych im pieniędzy. Organizatorem Projektu jest Socrates Investment SA, spółka, na czele której stoi Marcin Juzoń, finansista i menadżer z wieloletnim doświadczeniem. Pokrzywdzonym może być każda osoba, która dokonała zamiany niezależnie od tego, czy jest pracownikiem, inwestorem czy nawet spadkobiercą innego akcjonariusza. Szansę na odszkodowanie mają wyłączenie osoby, które w swojej sprawie uzyskają prawomocny wyrok – samodzielnie lub np. w ramach projektu Wspólna Reprezentacja.

Pełna lista związków zawodowych popierających inicjatywę Wspólna Reprezentacja znajduje się pod tym adresem:http://www.wspolnareprezentacja.pl/o-nas/popieraja-nas