Region: V Konkurs Grantowy w ramach projektu „Od wizji do nowoczesnego zarządzania podregionem Gotania”

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny ogłasza V Konkurs Grantowy dla Uczestników Projektu „Od wizji do nowoczesnego zarządzania podregionem Gotania” działanie „Prowadzenie Lokalnego Szwajcarskiego Funduszu Grantowego Przedsiębiorczości”.

Reklamy

Osoby które ukończyły szkolenie i doradztwo w ramach Projektu zapraszamy do złożenia Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej wraz z niezbędnymi załącznikami.

W dniu dzisiejszym zamieszczamy Wytyczne dla ubiegających się o jednorazową dotację 
na rozpoczęcie działalności gospodarczej  wraz z kompletem dokumentów aplikacyjnych, które zostały zatwierdzone przez WWPE.

Reklamy

Zostały udostępnione Państwu również dokumenty dotyczące oceny składanych Wniosków, prosimy 
o zapoznanie się z nimi. Będą one pomocne Państwu w celu wykonania samooceny składanych do Biura dokumentów.

Uczestnicy/Uczestniczki projektu Wnioski o przyznanie jednorazowej dotacji na rozpoczęcie działalności wraz z niezbędnymi załącznikami  będą mogli składać w Biurze Projektu w Hrubieszowie w terminie od dnia 14 października 2013r. do dnia 15 listopada 2013r. w  godzinach od 9.00 do 14.00.

 

Niezbędne dokumenty są do pobranie ze strony: www.fundacja.lublin.pl