Region: Wizyta Wicemarszałka Sejmu RP Marka Kuchcińskiego w Żółkiewce i Fajsławicach

26 października 2013 roku odbyły się spotkania Wicemarszałka Sejmu RP Marka Kuchcińskiego z mieszkańcami gminy Żółkiewka oraz gminy Fajsławice.

Reklamy

W spotkaniu w Żółkiewce prowadzonym przez Przewodniczącego ZP PiS w Krasnymstawie L. Cichosza brali udział także parlamentarzyści: poseł Beata Mazurek i Przewodniczący Lubelskiej Rady Regionalnej Prawa i Sprawiedliwości poseł Sławomir Zawiślak, oraz samorządowcy. W takcie spotkania poruszano m.in. sprawy związane z funkcjonowaniem Sejmu RP, służby zdrowia w terenie, finansowaniem i utrzymaniem szkół gminnych, finansowaniem inwestycji infrastruktury gminnej, w tym dróg oraz ogólne sprawy opłacalności produkcji rolnej żywotnych interesów mieszkańców wsi i miast.

Organizatorami spotkania w Fajsławicach byli Asystent Społeczny Posła S. Zawiślaka Grzegorz Lipa i były poseł Henryk Młynarczyk.  Na spotkanie przybyło około 70 osób. Dopisali także goście a wśród nich :  poseł na Sejm Beata Mazurek , poseł Sławomir Zawiślak, , Senator RP Jerzy Chruścikowski, były poseł Henryk Młynarczyk , były senator Lucjan Cichosz, Przewodniczący Sekcji Krajowej NSZZ Solidarność  Pracowników Przemysłu Cukrowniczego w Polsce  Stanisław Lubaś, Prezes Towarzystwa Przyjaciół Fajsławic Adam Polski , Przewodniczący Klubu Gazety Polskiej  w Krasnymstawie Jerzy Makar oraz Prezes Koła PZW Andrzej Mrozek. Na spotkaniu byli również radni samorządowi  różnego szczebla.

Marszałek Sejmu w trakcie spotkania poruszył m.in temat pracy Sejmu i  projektów ustaw nad jakimi pracują posłowie. Krótko omówił sytuację gospodarczą kraju i określił jako fatalne zarządzanie finansami państwa. Zwrócił uwagę na dalsze zubożanie społeczeństwa,  brak polityki prorodzinnej państwa porównując ją do innych krajów europejskich. Podkreślił, że całego ciężaru kryzysu nie powinni ponosić najubożsi i przedstawił rozwiązania.  Następnie poprosił o zadawanie pytań przez zebranych.

Jak można było się spodziewać niepokój mieszkańców gminy budzi sprawa  budowy wiatraków. Marszałek podkreślił, że zna sytuację jaka jest obecnie w tej sprawie w Fajsławicach. Swoje działania przedstawili aktywni w tym temacie parlamentarzyści  tj. uczestnicząca niedawno w  spotkaniu z mieszkańcami poseł B. Mazurek (razem z poseł M. Sadurską)  i będący przy tej sprawie od października 2012r (pisma do Wójta, spotkania z mieszkańcami, interpelacja poselska) poseł S. Zawiślak.  Marszałek Kuchciński stwierdził, że jeżeli mieszkańcy gminy będą mieli takie życzenie do Fajsławic przyjedzie grupa specjalistów współpracujących z PiS, która dogłębnie wyjaśni  to zagadnienie.  Przewodniczący  Stanisław Lubaś  przedstawił jako przykład psucia państwa i sprzedaż majątku narodowego za bezcen szkodliwe działania rządu w sprawie prywatyzacji spółki Polski Cukier.

Na liczne pytania osób z sali odpowiadali także posłowie , którzy podkreślili swoje zaangażowanie w sprawy gminy i regionu przedstawiając przykłady swojej działalności . Poseł S. Zawiślak podkreślił stały kontakt  z odpowiedzialnym za pracę PiS w gminie Grzegorzem Lipą.  Senator Chruscikowski zachęcał mieszkańców do większej aktywności i jako Przewodniczący NSZZ Solidarność Rolników Indywidualnych zapraszał do obrony swoich interesów.

Marszałek Sejmu Marek Kuchciński podziękował Grzegorzowi Lipie za przygotowanie spotkania, które określił jako bardzo udane i merytoryczne. Podziękował także wszystkim obecnym za przybycie. Nie obyło się bez miłego zaskoczenia, które przygotował Prezes Towarzystwa Przyjaciół Fajsławic Adam Polski, wręczając Marszałkowi książki swojego autorstwa , min. dotyczące Powstania Styczniowego wraz z dedykacją.