Rewitalizacja kapliczki Św. Mikołaja

Za niespełna pół roku kapliczka Św. Mikołaja z Wilkiem w miejscowości Kryłów-Kolonia w gminie Mircze powinna odzyskać swój dawny blask. Samorząd właśnie ogłosił przetarg na rewitalizację obiektu, która zostanie przeprowadzona dzięki środkom, które pozyskano z funduszy unijnych.

Reklamy

Zadaniem firmy, która przedstawi najkorzystniejszą ofertę, będzie m.in.: wymiana elementów konstrukcyjnych zadaszenia kapliczki, odnowienie posadzek i schodów z balustradami. Wokół kapliczki zostaną nasadzone drzewa i krzewy, pojawi się tablica informacyjna, a cały teren zostanie ogrodzony. Oprócz tego wykonawca robót ma zamontować elementy małej architektury: ławki i tablicę z drogowskazem, wybudować ścieżkę od kapliczki do źródełka oraz zabezpieczyć skarpy w jego rejonie.

Oferty zainteresowanych firm są przyjmowane do 16 stycznia, a szczegółowe informacje, dotyczące warunków udziału w przetargu, można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Mircze. Termin realizacji robót wyznaczono na połowę maja.

Projekt pod nazwą „Rewitalizacja kapliczki Św. Mikołaja z Wilkiem wraz z elementami małej architektury w miejscowości Kryłów-Kolonii w gminie Mircze” będzie współfinansowany ze środków unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

(fot.arch.UG Mircze)