Równać szanse 2009

Hrubieszów Gminne Domy Kultury i Biblioteki mogą ubiegać się o dotacje w ramach programu „Równać szanse 2009” – konkursie grantowym ogłoszonym przez Polsko – Amerykańską Fundację Wolności. Wnioski można składać do 10 października 2009 r.

Reklamy

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła regionalny konkurs grantowy w ramach programu „Równać Szanse 2009” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. O dotacje do 7 tys. zł na projekty rozpoczynające się nie wcześniej niż 1 stycznia 2010 r. i trwające nie dłużej niż do 30 czerwca 2010 r. mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, gminne domy kultury i gminne biblioteki oraz nieformalne grupy dorosłych, które chcą założyć organizację pozarządową, z terenów wiejskich i miast do 20 tys. mieszkańców.

Celem projektów realizowanych w ramach programu jest wyrównywanie szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży w wieku 13-19 lat z małych miejscowości.

Zgodnie z regulaminem konkursu, projekty powinny zawierać elementy diagnozy lokalnego środowiska, włączać do działań samą młodzież, a także angażować partnerów, m.in. instytucje samorządowe, rodziców, lokalny biznes i szkoły.

Preferowane będą projekty mające dodatkowe finansowanie w wysokości co najmniej 20 proc. wartości projektu.

Wnioski można składać do 10 października 2009 r.

Dodatkowe informacje i regulamin konkursu znajdują się na stronie:
www.rownacszanse.pl »

info
UG Horodło

***

Hrubieszow LubieHrubie 2009