Rozbito międzynarodową grupę przestępczą organizującą przemyt ludzi

Funkcjonariusze Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej wspólnie z Lubelskim Wydziałem Zamiejscowym Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej rozbili międzynarodową zorganizowaną grupę przestępczą, która trudniła się przemytem ludzi z Azji do Europy.

Reklamy

 

W dniu 14 lutego 2017 roku funkcjonariusze Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej wykonali czynności zatrzymania i przeszukania 5 osób.  Czynności realizowano w Warszawie, Wólce Kosowskiej, Łodzi i Kaliszu zaś osoby zatrzymane to obywatele Polski, Wietnamu i Rosji narodowości czeczeńskiej. Prokurator Lubelskiego Wydziału Prokuratury Krajowej przedstawił im zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się organizowaniem przerzutów nielegalnych imigrantów do Polski i krajów Europy Zachodniej.

Wydział Operacyjno Śledczy Nadbużańskiego Oddziału SG w Chełmie od ponad roku prowadził zintensyfikowane działania operacyjne, zakrojone o współprace międzynarodową z partnerami z Łotwy i Litwy, skierowane na rozpracowanie kanału przerzutowego nielegalnych imigrantów z Wietnamu i rozbicie zorganizowanej grupy przestępczej, która trudniła się werbowaniem na terytorium Wietnamu i Rosji oraz organizowaniem transportu Szlakiem Nadbałtyckim Wietnamczyków do Polski. W tej sprawie Nadbużański Oddział SG w Chełmie prowadzi śledztwo pod nadzorem Lubelskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu dw. z Przestępczością Zorganizowaną i Korupcji Prokuratury Krajowej w Lublanie.  Jest to kolejne zatrzymanie członków grupy przestępczej.

W wyniku zgromadzonych materiałów dowodowych ustalono, że grupa wykorzystywała 2 szlaki migracyjne wiodące z Azji poprzez Rosję, Łotwę i Litwę do Polski oraz z Wietnamu poprzez Rosję, Białoruś, Litwę do Polski. Zorganizowany w ten sposób szlak przemytu ludzi był skrupulatnie zaplanowany i wiódł przez kraje strefy Schengen Łotwę, Litwę i Polskę w znaczeniu swobodnego przemieszczania przez gracie państw osób i towarów.  Proceder ten organizowany był w oparciu o sieć wzajemnie powiązanych ze sobą osób, stanowiących zhierarchizowana grupę przestępczą na terytorium każdego z państw z wyraźnym podziałem ról i zadań, począwszy od werbowania Wietnamczyków w kraju pochodzenia, kurierów, transportu i kierowców, organizacji lokali mieszkalnych tzw. „dziupli” oraz  przepływu środków finansowych. Główną rolę w organizacji kanału przerzutowego ludzi odgrywali ob. Rosji narodowości czeczeńskiej w kooperacji z Wietnamczykami  przebywającymi najczęściej w Polsce oraz skupieni wokół nich Polacy.  Zważywszy na wysoki stopień zorganizowania grupy przestępczej, jej międzynarodowy charakter i wynikające z tego przestępcze powiązania w kilku Krajach Europy i Azji oraz idące za tym duże środki finansowania, rozpracowanie tego typu przestępstw bywa niezwykle skomplikowane i trudne.

Funkcjonariusze Nadbużańskiego Oddziału SG rozpracowali kanał przerzutowy z Azji do Polski oraz ustalili i zgromadzili materiał dowodowy w stosunku do liderów oraz pozostałych członków grupy przestępczej. Pierwsza realizacja czynności służbowych w tej sprawie przeprowadzona została w dniu 8 września 2016 r. gdzie na terytorium Polski zatrzymano 3 osoby w tym 2 obywateli i Rosyjskiej narodowości czeczeńskiej i ob. RP, natomiast partnerzy z Łotwy i Litwy zatrzymali 6 ob. Rosji narodowości czeczeńskiej. W grudniu 2016r. zatrzymano kolejnego członka grup przestawczej ob. Wietnamu, Wszyscy zatrzymani zostali tymczasowo aresztowani i przebywają w Zakładzie Karnym.

W dniu 14 lutego br. funkcjonariusze NOSG przeprowadzili kolejne skoordynowane działania w Warszawie, Wólce Kosowskiej, Łodzi i Kaliszu i na podstawie wydanych zarządzeń Prokuratora Krajowego w Lublinie zatrzymano 5 członków rozpracowywanej grupy przestępczej oraz przeszukano łącznie 11 pomieszczeń mieszkalnych i gospodarczych,  pomieszczeń magazynowo, garaży, środki transportu itp. W wyniku tych działań ujawniono i zabezpieczono m.in.: dokumenty obywateli Wietnamu, pieniądze i narkotyki oraz mienie ruchome, które stanowią dowód w sprawie.

Osobom zatrzymanym postawiono zarzuty udziału w zorganizowanej, międzynarodowej grupie przestępczej zajmującej się organizowaniem nielegalnej imigracji, za co grozi kara pozbawienia wolności do lat 12.

W dniu 15 lutego br. na wniosek prokuratora Sąd Rejonowy w Lublinie w stosunku do czterech zatrzymanych zastosował środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania, natomiast wobec jednej podejrzanej prokurator zastosował poręczenie majątkowe, dozór Policji i zakaz opuszczania kraju. Sprawa ma charakter rozwojowy.

 

źródło, wideo, fot. NOSG