Rozpoczęły się konsultacje na temat programów ochrony powietrza na Lubelszczyźnie

Rozpoczęły się konsultacje społeczne dwóch ważnych dokumentów. Chodzi o „Program ochrony powietrza dla strefy lubelskiej” oraz „Program ochrony powietrza dla strefy aglomeracja lubelska”. Konsultacje potrwają do 23 marca.

Reklamy

 

W Lubelskim Centrum Konferencyjnym w Lublinie odbyła się w poniedziałek konferencja prasowa poświęcona inauguracji konsultacji społecznych dwóch ważnych dokumentów. Chodzi o „Program ochrony powietrza dla strefy lubelskiej” oraz „Program ochrony powietrza dla strefy aglomeracja lubelska”. Konsultacje potrwają do 23 marca.

W spotkaniu z mediami uczestniczyli: Członek Zarządu Województwa Lubelskiego Sebastian Trojak oraz Dyrektor Departamentu Środowiska i Zasobów Naturalnych UMWL Janusz Bodziacki.

Konieczność przeprowadzenia przez urząd konsultacji społecznych nakłada ustawa z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, a także ustawa z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

Konsultacje społeczne potrwają do 23 marca, a obejmują dwa dokumenty:

„Program ochrony powietrza dla strefy lubelskiej” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko Programu ochrony powietrza dla strefy lubelskiej”

„Program ochrony powietrza dla strefy aglomeracja lubelska” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko Programu ochrony powietrza dla strefy aglomeracja lubelska”.

Dodatkowo 12 marca planowane jest spotkanie konsultacyjne w Lubelskim Centrum Konferencyjnym.

 

– Jakość powietrza, którym oddychamy jest wciąż niezadowalająca, a duży wpływ na to mają gospodarstwa domowe. Dlatego zależy nam na tym, aby w najbliższych latach zredukować emisję pochodzącą z indywidualnych systemów grzewczych. – tłumaczył na konferencji członek zarządu Sebastian Trojak.

 

Jak zgłosić uwagi?

Oprócz formy bezpośredniej wnioski i uwagi do dokumentów można przesyłać w formie pisemnej na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin oraz pocztą elektroniczną na adres: dzns@lubelskie.pl.

Szczegółowe informacje o dokumentach i samych konsultacjach dostępne są na stronie urzędu: www.lubelskie.pl.

 

fot. UMWL