Rozstrzygnięcie konkursów w Werbkowicach

HrubieszówWerbkowice

Reklamy

W dniu 2 lipca w Urzędzie Gminy Werbkowice odbyły się posiedzenia Komisji Konkursowych wyłaniających kandydatów na dyrektorów: Przedszkola Samorządowego „Bajka” w Werbkowicach, Zespołu Szkół w Werbkowicach oraz Zespołu Szkół w Sahryniu.

W wyniku rozstrzygnięć poszczególnych Komisji konkursowych wyłoniono kandydatów na stanowiska dyrektorów, którym następnie w dniu 06 lipca 2009 r. Wójt Gminy Werbkowice na podstawie stosownych Zarządzeń powierzył stanowiska dyrektorów na pięć lat szkolnych, tj. od dnia 1 września 2009 r. do 31 sierpnia 2014 r.

1) Stanowisko Dyrektora Przedszkola Samorządowego „Bajka” w Werbkowicach zostało powierzone PANI KRYSTYNIE KRAWCZYK.

Pani Krystyna Krawczyk jest nauczyciel mianowanym z dwudziestodziewięcioletnim stażem pracy pedagogicznej, zatrudnionym od 1980 r. w Przedszkolu Samorządowym „Bajka” w Werbkowicach (od 1999 r. pełni funkcję dyrektora Przedszkola). Posiada tytuł magistra w zakresie pedagogiki.

2) Stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Sahryniu zostało powierzone PANU KRZYSZTOFOWI TRZAK

Pan Krzysztof Trzak jest nauczycielem dyplomowanym. Posiada tytuł magistra w zakresie wychowania technicznego. Staż pracy pedagogicznej – 23 lata. Obecnie jest zatrudniony w Gimnazjum w Werbkowicach i Gimnazjum w Sahryniu.

3) Stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Werbkowicach zostało powierzone PANI MARII KALISZCZUK

Pani Maria Kaliszczuk jest nauczycielem dyplomowanym, posiada wykształcenie wyższe magisterskie w zakresie historii, obecnie zatrudniona jako nauczyciel historii w Szkole Podstawowej w Hostynnem, ponadto od 2000 r. pełni obowiązki doradcy metodycznego dla nauczycieli gminy Werbkowice. Posiada dwudziestoośmioletni staż pracy pedagogicznej.

info
UG Werbkowice

Hrubieszow LubieHrubie 2009