Rusza konkurs grantowy „1000 pierwszych dni dla zdrowia”

Rusza ogólnopolski konkurs grantowy organizowany przez Fundację NUTRICIA wspólnie z Federacją Polskich Banków Żywności. Organizacje pozarządowe, publiczne żłobki lub kluby dziecka mogą w jego ramach ubiegać się o środki na realizację działań edukacyjnych i promocyjnych związanych z żywieniem dzieci do lat 3. W ramach konkursu grantowego zostanie przyznanych 20 grantów finansowych, każdy na kwotę 5000 zł brutto. To doskonała okazja do przeprowadzenia ciekawych działań edukacyjnych.

Reklamy

W konkursie grantowym „1000 pierwszych dni dla zdrowia” mogą wziąć udział organizacje pozarządowe, takie jak fundacje czy stowarzyszenia oraz instytucje publiczne – żłobki i kluby dziecięce. Ich zadaniem będzie zaprojektowanie działań edukacyjnych promujących prawidłowe nawyki żywieniowe kobiet w ciąży i dzieci do lat trzech, zgodne z 6 złotymi zasadami żywienia dzieci, do których zaliczamy:
1. Prawidłowe żywienie podczas ciąży
2. Wyłączne karmienie piersią przez pierwszych 6 miesięcy życia
3. Zbilansowaną dietę dziecka
4. Odpowiednią ilość witaminy D przez cały rok
5. Ograniczenie soli i cukru w diecie dziecka
6. Pięć regularnych posiłków w ciągu dnia

Prawidłowe żywienie dziecka w ciągu 1000 pierwszych dni życia, a nawet wcześniej – w trakcie ciąży – ma kluczowe znaczenie dla jego zdrowia w przyszłości. W tym czasie odbywa się tzw. programowanie żywieniowe we wczesnym okresie życia, które warunkuje prawidłowe funkcjonowanie organizmu człowieka, również w wieku dorosłym.

W ramach konkursu grantowego zostanie przyznanych 20 grantów finansowych, każdy na kwotę 5000 zł brutto. Wnioski należy składać do 18 lutego 2014 r. za pomocą formularza dostępnego na stronie http://www.wnioski.1000dni.pl. Lista zwycięzców zostanie ogłoszona do 14 marca. Jury złożone z ekspertów w zakresie żywienia dzieci i projektów społecznych będzie oceniało przede wszystkim: innowacyjność projektu, sposób jego upowszechniania, zaangażowanie partnerów lokalnych oraz liczbę osób objętych bezpośrednią edukacją.

Konkurs organizowany jest w ramach Programu „1000 pierwszych dni dla zdrowia”, poświęconego edukacji żywieniowej rodziców i opiekunów dzieci do 3. roku życia. Dodatkowe informacje, opis działań, które mogą być wsparte finansowo oraz regulamin konkursu dostępne są na stronie www.1000dni.pl.