Rusza program „Aktywny Samorząd”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie uprzejmie informuje, że Powiat Hrubieszowski przystąpił w bieżącym roku do realizacji pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”, finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Reklamy

Wnioski wraz z wkładkami i załącznikami dostępne są w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie ul. Ceglana 58/1, 22-500 Hrubieszów oraz na stronie internetowej www.pcprhrubieszow.pl

Ponadto szczegółowe informacje są zamieszczone na stronie www.pfron.org.pl w zakładce „Aktywny Samorząd”.

Cele programu i obszary wsparcia.

Głównym celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów pomocy w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Cele szczegółowe programu:

1) przygotowanie beneficjentów programu z zaburzeniami ruchu i percepcji wzrokowej do pełnienia różnych ról społecznych poprzez umożliwienie im włączenia się do tworzącego się społeczeństwa informacyjnego,

2) przygotowanie beneficjentów programu do aktywizacji społecznej, zawodowej lub wsparcie w utrzymaniu zatrudnienia poprzez likwidację lub ograniczenie barier w poruszaniu się oraz barier transportowych,

3) umożliwianie beneficjentom programu aktywizacji zawodowej poprzez zastosowanie elementów wspierających ich zatrudnienie,

4) poprawa szans beneficjentów programu na rywalizację o zatrudnienie na otwartym rynku pracy poprzez podwyższanie kwalifikacji,

5) wzrost kompetencji osób zaangażowanych w proces rehabilitacji osób niepełnosprawnych, pracowników lub pracujących na rzecz jednostek samorządu terytorialnego lub organizacji pozarządowych.

 

Źródło i foto: PCPR Hrubieszów