Ruszyły egzaminy na kwalifikację wstępną kategorii D

Hrubieszów W państwach członkowskich Unii Europejskiej posiadanie prawa jady kategorii D nie jest równoznaczne z możliwością pracy jako kierowca autobusu. Trzeba przejść tzw. kwalifikację wstępną. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z lipca 2008 nie inaczej jest w Polsce.

Reklamy

Pierwszy egzamin wieńczący ten kurs został przeprowadzony 8 kwietnia bieżącego roku. Zorganizował go w Poznaniu Wojewoda Wielkopolski.

Wedle ustawy z 6 września 2001 o transporcie drogowym (DzU z 2007 nr 125, poz. 874 z późn. zm.) oraz wymienionego wyżej rozporządzenia, każdy kierowca, który po raz pierwszy otrzymał prawo jazdy kategorii D po 10 września 2008, powinien ukończyć kurs kwalifikacji wstępnej. Jest to forma dodatkowego szkolenia. Obejmuje ono zajęcia teoretyczne i praktyczne. Ich łączny wymiar to 280 godzin. Szkolenie podzielone jest na dwa moduły – część podstawową i specjalistyczną. Pierwsza z nich to 195 godzin zajęć teoretycznych. Drugi moduł to kolejne 65 godzin takich samych zajęć oraz 16 godzin praktycznych w ruchu drogowym i 4 godziny z jazdy w warunkach specjalnych. Podczas tak zorganizowanego szkolenia kierowca poznaje zasady racjonalnego kierowania pojazdem z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa. W tym celu kierowca uczy się właściwości technicznych i zasad działania elementów bezpieczeństwa pojazdu. Ponadto uczy się, jak prowadzić samochód, aby zużywał on mniej paliwa, jak zabezpieczyć przewożony towar, jak zapewnić bezpieczeństwo pasażerom.

Zwieńczeniem każdego kursu jest test kwalifikacyjny. Przeprowadza go komisja złożona z trzech członków, z których jeden jest przewodniczącym. Test dzieli się na dwie części: podstawową i specjalistyczną. Podstawowa składa się z 20 pytań, aby zdać, potrzebne jest uzyskanie 17 dobrych odpowiedzi. Test specjalistyczny to o połowę pytań mniej (siedem poprawnych odpowiedzi oznacza pozytywny wynik egzaminu). Czas trwanie egzaminu wynosi 30 minut. W terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia testu wojewoda wydaje świadectwo kwalifikacji zawodowej.

– Podczas pierwszego egzaminu na kwalifikację wstępną kierowców kategorii D stawiło się dziewięć osób – mówi Anna Czuchra z biura prasowego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. – Egzamin przebiegł bardzo sprawnie, członkowie komisji nie zgłaszali co do niego żadnych uwag. Zdawalność była stuprocentowa. Po egzaminie wszystkie osoby dostały świadectwa kwalifikacji zawodowej.

Spytaliśmy także, czy Wydział Infrastruktury, który egzamin organizował, widzi potrzebę udoskonalenia go i wprowadzenia jakichkolwiek zmian. Ponadto chcieliśmy się dowiedzieć, kiedy wojewoda zamierza zorganizować ponownie egzamin.

– Organizacja i przebieg egzaminu były prawidłowe, satysfakcjonujące członków komisji i osoby egzaminowane, nie widzimy potrzeby wprowadzania zmian – przekonuje w żołnierskich słowach Anna Czuchra. – Po egzaminie premierowym w tym samym miejscu odbyły się już dwa kolejne, 5 i 14 maja br., dalszych terminów nie znamy. Ośrodek szkolenia po ukończeniu kursu składa wniosek do wojewody o przeprowadzenie egzaminu, do dziś żaden wniosek nie wpłynął.

Autor: Jakub Ziębka
Źródło: Szkoła Jazdy 6/2009
Info i foto: www.kierowca.pl

Hrubieszow LubieHrubie 2009