Są pieniądze na rewitalizację kapliczki w Kryłowie-Kolonii

Gmina Mircze otrzyma pieniądze na rewitalizację kapliczki Św. Mikołaja z Wilkiem w miejscowości Kryłów-Kolonia. Wójt Lech Szopiński właśnie podpisał umowę na dofinansowanie inwestycji z funduszy unijnych.

Reklamy

Prace przy zabytkowym obiekcie będą polegać m.in. na: wymianie elementów konstrukcyjnych zadaszenia kapliczki, odnowieniu schodów z balustradami, ustawieniu tablicy informacyjnej i ogrodzeniu terenu oraz obudowaniu studni.

Ponadto ekipy remontowe zamontują elementy małej architektury: ławki i tablicę z drogowskazem, wybudują ścieżkę od kapliczki do źródełka oraz zabezpieczą skarpy w jego rejonie.

Reklamy

Przetarg na wykonanie robót ma być ogłoszony jeszcze w tym roku, a ich zakończenie jest planowane na maj 2012 roku.

Projekt pod nazwą „Rewitalizacja kapliczki Św. Mikołaja z Wilkiem wraz z elementami małej architektury w miejscowości Kryłów – Kolonii w gminie Mircze” będzie współfinansowany ze środków unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

***

Źródło: www.ias24.eu
(fot.UG Mircze)