28 września 2023

SAAK zaprasza na bezpłatne szkolenia zawodowe

Stowarzyszenie Aktywnych Animatorów Kultury przyjmuje zapisy na następujące, bezpłatne szkolenia w ramach projektów z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:

Reklamy

 

Dla osób bezrobotnych – mężczyzn i kobiet:

Sprzedawca – magazynier dla osób w wieku 50 – 64l szkolenie ze stażem,

Reklamy

Kucharz małej gastronomii dla osób po 50 roku życia,

Ochrona obiektów turystycznych i imprez masowych po 50 roku życia.

Reklamy


Dla właścicieli i pracowników mikroprzedsiębiorstw branży logistycznej szkolenie o tematyce proekologicznej.


Dla właścicieli i pracowników mikroprzedsiębiorstw branży turystycznej szkolenie turystyka grupa z językiem francuskim.


Dla kadry zarządzającej i pracowników mikroprzedsiębiorstw branży turystycznej szkolenie z zakresu zarządzania turystyką.


Dla właścicieli i pracowników firm branży budowlanej szkolenie „Spawacz/-ka”  z zakresu spawania metodą MAG z uzyskaniem książeczki spawacza.

 

ZAPISY W BIURZE SAAK

STOWARZYSZENIE  AKTYWNYCH ANIMATORÓW KULTURY

UL 3 GO MAJA 37

22-500 HRUBIESZÓW

TEL  84696 48 80

TEL KOM  531 040 011