Samodzielna Publiczna Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Zamościu szuka dyrektora

Zarząd Województwa Lubelskiego ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora Samodzielnej Publicznej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Zamościu.

Reklamy

 

W listopadzie ubiegłego roku poprzedni zarząd odwołał z tej funkcji dotychczasowego dyrektora Alfreda Furlepę. Jego obowiązki od tego czasu pełni Ryszard Szeląg. Dokumenty można składać do 31 stycznia br. 

 

Osoba ubiegająca się o funkcję dyrektora pogotowia w Zamościu musi posiadać:

  • wykształcenie wyższe,
  • wiedzę i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków kierownika,
  • co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej trzyletni staż pracy.

 

Kandydat nie może być prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione umyślnie.

Wymagane dokumenty należy składać osobiście lub przesłać pocztą (liczy się data wpływu do urzędu). Termin mija 31 stycznia br.

Więcej informacji znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej:

http://umwl.bip.lubelskie.pl/index.php?id=530&p1=szczegoly&p2=1342631

 

źródło: UMWL