Sesja Plenarna w Brukseli 28-29 marca

W trakcie dwudniowej sesji Parlament Europejski debatował nad reformą budżetu, bezpieczeństwem morskim, piłką nożną, bezpieczeństwem, statusem Kosowa i ekologiczną żywnością.

Reklamy

br />Przewodnicząca Rady Europejskiej, kanclerz Niemiec Angelika Merkel przedstawiła posłom zgromadzonym w Brukseli tekst Deklaracji Berlińskiej, podpisanej z okazji pięćdziesięciolecia Traktatów Rzymskich.

Z racji tego, że Parlament Europejski odgrywa decydującą rolę w unijnej polityce budżetowej, jednym z zagadnień podjętych w trakcie środowego posiedzenia była kwestia budżetu. Francuski poseł, Alain Lamassoure z grupy Europejskiej Partii Ludowej/Europejskich Demokratów, przedstawił posłom swoje sprawozdanie. Podjęto także zagadnienie tak zwanych „środków własnych UE”, czyli inaczej źródeł finansowania unijnego budżetu. Debata objęła także inne zagadnienia budżetowe, takie jak brytyjski „rabat” (ulga budżetowa przy wpłatach do unijnej kasy) oraz finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej. Przedstawiono również propozycję reformy środków własnych, która ma na celu osiągnięcie większej równości między państwami członkowskimi. Parlament i Rada opracowują dwie oddzielne dyrektywy w tej dziedzinie. Posłowie w procesie współdecydowania pracowali nad zmianami, które staną się później prawem obowiązującym w całej Unii Europejskiej.

Reklamy

Kolejnym punktem obrad był pakiet dotyczący Bezpieczeństwa Morskiego. Przedstawiony został raport dotyczący wymagań wobec państw, pod których banderą pływają jednostki zawijające do unijnych portów. Drugie sprawozdanie dotyczyło odpowiedzialności cywilnej i gwarancji finansowych armatorów.

Ponadto ważną kwestią stała się ochrona praw konsumentów i obowiązek zapewnienia pełnej gwarancji, jeśli chodzi o ekologiczną żywność, co do jej jakości i spełniania standardów wyznaczonych przez Unię Europejską.

Czwartkowe posiedzenie rozpoczęło się od oświadczenia Wysokiego Przedstawiciela Unii Europejskiej w dziedzinie Polityki Obronnej i Bezpieczeństwa, Javiera Solany. W swym przemówieniu opowiadał o założeniach tej polityki na 2007 rok. Duży nacisk kładł na kwestię planowanej instalacji amerykańskiego systemu „tarczy rakietowej” na obszarze Polski i Czech.

Zbigniew Zaleski
Poseł do Europarlamentu
11 kwietnia 2007 r.