Sesja Rady Powiatu

III sesja Rady Powiatu odbędzie się 28 grudnia w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie, ul. mjr H. Dobrzańskiego „Hubala” 1.

Reklamy

Początek obrad o godz. 11:00.

W programie posiedzenia znajdują się między innymi: uzupełnienie składu Rady Powiatu, powołanie poszczególnych komisji stałych, uchwalenie planu pracy Rady na rok 2007 oraz tradycyjne spotkanie opłatkowe.