Skamieniałe koralowce zatrzymane przez KAS (ZDJĘCIA)

28 fragmentów rafy koralowej i 6 muszli skorupiaków ujawnili funkcjonariusze Oddziału Celnego Pocztowego w Lublinie. Koralowce należą do gatunków chronionych na podstawie Konwencji Waszyngtońskiej. 

Reklamy

Funkcjonariusze Oddziału Celnego Pocztowego w Lublinie dokonali rewizji jednej z  paczek pocztowych nadanych w Stanach Zjednoczonych. Przesyłka miała trafić do odbiorcy w Chełmie. 

Tym razem jednak towar nie trafi do adresata. W paczce funkcjonariusze znaleźli 28 skamieniałych koralowców oraz 6 muszli skorupiaków. 

Jak się okazało ujawnione fragmenty rafy koralowej należą do gatunków chronionych konwencją CITES. 

***

Międzynarodowy handel dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem reguluje Konwencja Waszyngtońska (CITES). Jej celem jest ochrona dziko występujących populacji tych zwierząt i roślin poprzez kontrolę, monitoring i ograniczanie międzynarodowego handlu – zarówno żywymi okazami, jak też ich częściami i produktami pochodnymi. 

Krajowa Administracja Skarbowa przypomina, że przywóz z krajów trzecich na teren Unii Europejskiej lub wywóz z Unii Europejskiej okazów CITES jest możliwy na podstawie wydanych wcześniej zezwoleń i świadectw. Brak takich dokumentów podczas przewozu skutkuje obligatoryjną konfiskatą okazów CITES, karą grzywny, a nawet karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

(info i fot. Izba Administracji Skarbowej w Lublinie / Michał Deruś)


Zobacz też:

Koń bez jeźdźca biegał ulicami Świdnika (WIDEO)

Koń bez jeźdźca biegał ulicami Świdnika (WIDEO)


MAKBET (CIEMNA NOC…)

Makbet (Ciemna noc…)