Ślubowanie nowo przyjętych funkcjonariuszy NOSG

Dziś w Komendzie Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej odbyło się uroczyste ślubowanie 70 nowo przyjętych funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Reklamy

Rotę ślubowania odczytał Komendant Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej gen. bryg. SG Jarosław Frączyk, a błogosławieństwa nowym funkcjonariuszom udzielił kapelan NOSG ks. ppłk. SG Mirosław Kurjaniuk. 

 

Nowo przyjęci funkcjonariusze SG, najbliższy czas spędzą w ośrodku szkoleniowym SG by po odbytym szkoleniu, powrócić do służby w ochronie granicy państwowej.

 

Służbę w Straży Granicznej może pełnić osoba posiadająca wyłącznie obywatelstwo polskie, która w dniu przyjęcia do służby nie przekroczyła wieku 35 lat.

 

Służbę w Straży Granicznej może pełnić osoba:

 

  • o nieposzlakowanej opinii,
  • która nie była karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
  • korzystająca w pełni z praw publicznych,
  • posiadająca co najmniej średnie wykształcenie,
  • posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do służby,
  • gotowa podporządkować się szczególnej dyscyplinie,
  • dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,
  • posiadająca uregulowany stosunek do służby wojskowej (warunek nie dotyczy kobiet oraz absolwentów szkół wyższych),
  • która podda się procedurze kwalifikacyjnej i zda egzamin w jednym z Ośrodków Szkolenia SG.

 

Info i fot. NOSG