Służba Celna czuwa nad bezpieczeństwem Światowych Dni Młodzieży

Światowe Dni Młodzieży to wyzwanie dla wszystkich służb mundurowych, od Policji, Celników, Straż Graniczną, BOR po ABW czy Żandarmerię Wojskową. Funkcjonariuszy Służby Celnej pilnują porządku na granicach, wypełniają odpowiedzialne zadania wewnątrz kraju, na lotniskach, w Krakowie, podczas wizyty papieża Franciszka, w Brzegach, gdzie zostanie odprawiona centralna Msza św. Razem z Policją i z innymi służbami mundurowymi czuwają nad bezpieczeństwem pielgrzymów.

Reklamy

 

Służba Celna przygotowywała się do Światowych Dni Młodzieży na wiele miesięcy przed rozpoczęciem uroczystości. Na granicach powstały dedykowane pielgrzymom pasy odpraw, pojawiła się możliwość awizacji autokarów, stworzono specjalną aplikację ułatwiającą przekraczanie granicy. Służba Celna przygotowała dla pielgrzymów przyjeżdżających zza granicy film dostępny na profilu YouTube Ministerstwa Finansów, na stronie Służby Celnej, Twitterze i Facebooku.

            W oddziałach, urzędach i izbach celnych wprowadzono system dyżurów, zwiększono obsadę personalną, wszyscy funkcjonariusze realizują wprowadzone jeszcze przez szczytem NATO plany kryzysowego reagowania. Celnicy zwracają baczną uwagę na osoby przekraczające granice, bagaże i przewożone towary są bardzo dokładnie sprawdzane m.in. pod kątem obecności niebezpiecznych materiałów. Wszelkie wątpliwości związane z osobami i transportami przekraczającymi punkty celne są natychmiast rozstrzygane, a informacje trafiają do komórek odpowiedzialnych bezpośrednio za bezpieczeństwo uczestników Światowych Dni Młodzieży. Funkcjonariuszy Służby Celnej, wykorzystujących specjalistyczny sprzęt, pojazdy czy służbowe psy, spotkać można nie tylko na granicach lądowych czy na lotniskach, ale również na drogach wewnątrz kraju, a także na trasach dojazdowych do przejść granicznych.

            Mimo podwyższonych środków bezpieczeństwa i setek tysięcy gości, na przejściach granicznych – lądowych, morskich, kolejowych czy lotniczych – nie ma korków ani opóźnień. Na przykład w ubiegłą środę na lotnisku w Katowicach celnicy sprawnie i szybko odprawili kilka grup młodych pielgrzymów – liczących w sumie 700 osób – z Izraela, Włoch i Hiszpanii, Francji, Botswany i Meksyku. Tak samo jest na innych lotniskach, w Warszawie czy Wrocławiu.

            Wielu funkcjonariuszy Służby Celnej zostało oddelegowanych bezpośrednio do ochrony pielgrzymów w Krakowie. Na przykład z Warmii i Mazur wyjechało do stolicy Małopolski dziesięciu funkcjonariuszy – specjalistów w obsłudze sprzętu rentgenowskiego. Mają oni do dyspozycji dwa pojazdy ze sprzętem: jeden umożliwia prześwietlenie samochodów, drugi – bagażu. Ta sama grupa pracowała wcześniej przy zabezpieczeniu szczytu NATO w Warszawie. Podobnie jak zespół 12 funkcjonariuszy z podlaskiej Służby Celnej – ekspertów w zakresie obsługi urządzeń rentgenowskich oraz analizy obrazu – którzy również zostali oddelegowani do Krakowa. Celnicy z Białegostoku pełnią służbę w najbardziej newralgicznych miejscach podczas trwania uroczystości – m.in. w Brzegach, w Łagiewnikach oraz na krakowskich Błoniach. Od piątku 22 lipca pełni w Krakowie służbę 6-osobowa grupa funkcjonariuszy Wydziału Zwalczania Przestępczości Izby Celnej w Przemyślu. Od wtorku 26 lipca działają w Krakowie funkcjonariusze śląskiej Służby Celnej.

            Celnicy współpracują z innymi służbami mundurowymi, z Policją i BOR, w miejscach uroczystości duchowych i kulturalnych. Kontroluje osoby, bagaże i pojazdy wykorzystując do tego celu najnowocześniejsze urządzenia skanujące. Celnicy pełnią służbę w najbardziej kluczowych miejscach, m.in. na krakowskich Błonia czy w Brzegach, dbając – tak jak inni mundurowi funkcjonariusze – o bezpieczeństwo uczestników Światowych Dni Młodzieży.

 

Link do galerii zdjęć >>

 

 

dr Michał Dąbrowski

Rzecznik Prasowy  

Zarządu Głównego

ZZ Celnicy PL