Specjalna strefa ekonomiczna w Tomaszowie

Ruszyła pierwsza na Zamojszczyźnie specjalna podstrefa ekonomiczna Tomaszów Lubelski. Starostwo Powiatowe wniosek w tej sprawie złożono 27 lutego 2008.

Reklamy

23 czerwca 2008 roku o godz. 13:30 w Biurze Poselskim Posła na Sejm RP Mariusza Grada w Tomaszowie Lubelskim odbyła się konferencja prasowa, na której poinformowano o zatwierdzeniu przez Radę Ministrów rozporządzenia dotyczącego objęcia tarnobrzeską specjalną strefą ekonomiczną gruntów położonych na terenie powiatu tomaszowskiego.

W konferencji wzięli udział:
1. Poseł na Sejm RP Mariusz Grad
2. Andrzej Talarek – Z-ca Dyrektora Agencji Rozwoju Przemysłu Oddział w Tarnobrzegu (przedstawiciel tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej)
3. Jan Kowalczyk – Starosta Powiatu Tomaszowskiego
4. Jan Wójtowicz – V-ce Starosta Powiatu Tomaszowskiego

W ramach Podstrefy Tomaszów Lubelski przewidziano pod inwestycje grunty o powierzchni 10,5632 ha. W miarę napływu inwestorów, obszar ten może być sukcesywnie powiększany o tereny w Wożuczynie, Lubyczy Królewskiej oraz innych gminach. Rozporządzenie Rady Ministrów pozwoli tworzyć nowe miejsca pracy w podstrefie oraz jej otoczeniu, a także generować dodatkowe wpływy do budżetu państwa i budżetów samorządu terytorialnego.

Według oceny ekspertów z Agencji Rozwoju Przemysłu, w podstrefie powinno powstać około 150 nowych miejsc pracy, a dodatkowe 40 w jej otoczeniu. Oznacza to, że nastąpi wzrost dochodów znacznej grupy lokalnej społeczności i przełoży się na stabilne zwiększenie popytu konsumpcyjnego. Ma to ogromne znaczenie dla powiatu, w którym stopa bezrobocia przekracza 16%. Nowe inwestycje w znaczący sposób wpłyną również na rozwój gospodarczy, a już sam proces budowy nowych zakładów powinien zdynamizować koniunkturę gospodarczą.