18 lipca 2024

Spotkanie Komendanta Nadbużańskiego Oddziału SG z uczestnikami akcji przeciwpowodziowej

27 maja br., gen. bryg. SG Jarosław Frączyk – Komendant Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej spotkał się z funkcjonariuszami i pracownikiem cywilnym, którzy powrócili ze służby na terenach zagrożonych podtopieniem w woj. lubelskim.

Reklamy

Podczas spotkania, podsumowano zadania realizowane przez funkcjonariuszy NOSG w akcji przeciwpowodziowej, w czasie której podczas patroli monitorowali oni sytuację na wałach przeciwpowodziowych w razie potrzeb umacniając je workami z piachem.

Funkcjonariusze Straży Granicznej dowozili również żywność, informując ludność o możliwych  zagrożeniach związanych z powodzią oraz oferując swą pomoc przy ewentualnej ewakuacji.

Reklamy


Info i fot. NOSG