Spotkanie ministra z przedstawicielami służb mundurowych województwa lubelskiego

Bezpieczeństwo mieszkańców naszego województwa, praca służb mundurowych Lubelszczyzny oraz realizacja założeń programu modernizacji były głównymi tematami odprawy, która odbyła się w piątek 13 kwietnia, w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachim Brudziński wysłuchał sprawozdań komendantów Policji, Państwowej Straży Pożarnej oraz Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej.

Reklamy

 

W piątek 13 kwietnia Joachim Brudziński Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji spotkał się z szefami służb Lubelszczyzny oraz kadrą kierownicza Policji, Państwowej Straży Pożarnej i Straży Granicznej garnizonu lubelskiego. W naradzie uczestniczyli także gen. bryg. SG Tomasz Praga komendant główny Straży Granicznej, nadinsp. Jan Lach zastępca komendanta głównego Policji, nadbrygad. Marek Jasiński zastępca komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej i  wojewoda lubelski Przemysław Czarnek.

Spotkanie rozpoczęło się oddaniem hołdu i uczczeniem pamięci ofiarom zbrodni katyńskiej oraz polskim oficerom pomordowanym przez NKWD.

Reklamy

Minister Joachim Brudziński podkreślił, jak niezmiernie ważne  jest bezpieczeństwo, zarówno w aspekcie obrony granic zewnętrznych państwa, jak i ochrony zdrowia oraz życia obywateli. Praca w służbach mundurowych to misja, to służba dla Ojczyzny i dla Polaków.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachim Brudziński w swym wystąpieniu podkreślił, że wysoka ocena wszystkich służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo jest możliwa dzięki ciągłemu ich rozwojowi. Bezpieczeństwo obywateli to dobrze działające służby, które muszą być dobrze wyposażone oraz należycie wynagradzane.  Od 1 maja, wielu funkcjonariuszy, tych najmniej zarabiających i nowo przyjętych do służby, otrzyma podwyżki wynagrodzeń – przypomniał minister. Pierwsza podwyżka nastąpiła już od 1 stycznia 2017 r. Od 1 maja br. kolejne podwyżki otrzyma ponad 110 tys. policjantów, strażaków, strażników granicznych oraz funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa. Wzrost uposażenia obejmie najmniej zarabiających i nowo przyjętych. Kolejne podwyżki – dla wszystkich funkcjonariuszy, a także pracowników cywilnych służb zaplanowano od 1 stycznia 2019 r. Dzięki tym działaniom funkcjonariusze będą zarabiać średnio o ponad 800 zł więcej niż w 2015 r.

Wojewoda Lubelski Pan Przemysław Czarnek w swym wystąpieniu podkreślił, że wszystkie służby zapewniają mieszkańcom Lubelszczyzny najwyższy poziom bezpieczeństwa w kraju. Nasza policja osiągnęła znakomite wyniki dotyczące wykrywalności przestępstw oraz bardzo dobry czas reakcji na zdarzenia.  Służba ta rozwija się korzystając  przy tym ze środków przeznaczonych na modernizację.

Podczas odprawy komendanci wojewódzcy zrelacjonowali Ministrowi Joachimowi Brudzińskiemu efekty działania podległych im służb w roku 2017 oraz przedstawili priorytety i zamierzenia na rok bieżący. Komendanci mówili również o realizacji programu modernizacji, przedstawili charakterystykę pracy swych funkcjonariuszy, która wysoko została oceniona przez mieszkańców Lubelszczyzny.

Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie insp. Robert Szewc omówił sprawy kadrowe i strukturę garnizonu. Omawiając poziom bezpieczeństwa wskazał na spadek liczby przestępstw, w tym kryminalnych, coraz więcej ujawnianych przestępstw gospodarczych oraz wysoką wykrywalność sprawców.  

Duży spadek odnotowaliśmy w grupie przestępstw uważanych powszechnie za szczególnie uciążliwe dla obywatela.  W ich wykrywalności zajmujemy II miejsce w kraju. Policjanci garnizonu lubelskiego zabezpieczył łącznie 540 kilogramów narkotyków. W wyniku pracy policjantów zlikwidowanych zostało 140 plantacji konopi indyjskich. Warto przy tym wspomnieć, że w postępowaniach prowadzonych przez Policję zabezpieczyliśmy u podejrzanych mienie o wartości 23 693 244 zł.

Poprawił się także stan bezpieczeństwa na drogach Lubelszczyzny. Dzięki zaangażowaniu policjantów ruchu drogowego, był to kolejny już rok, w którym utrzymaliśmy tendencję spadkową dotyczącą liczby wypadków drogowych i ofiar śmiertelnych.

W całym województwie lubelskim przeprowadziliśmy 188.981 interwencji. Średnio policyjne działania podejmowane były co 2 minuty 46 sekund. Mijający rok był dla Lubelskiej Policji także czasem kontynuacji działań zbliżających naszą służbę do społeczeństwa. Promowano formułę i skuteczność Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Odnotowaliśmy  19. 967 zgłoszeń, ich potwierdzalność wyniosła 49,2%.  W pierwszym kwartale 2018 roku odnotowaliśmy 4050 wskazań na mapie, z czego potwierdzonych zostało 2120.  Ubiegły rok to również czas wdrażania aplikacji Moja Komenda oraz programu Dzielnicowy Bliżej Nas.

Był to dla nas również czas dotyczący wielu wyzwań i zabezpieczeń. Warto wspomnieć o rozgrywanych na Lubelszczyźnie, w ramach UEFA EURO U21, meczach piłkarskich. Do naszego miasta przyjechało kilka tysięcy turystów z całej Polski, ale także kibiców ze Szwecji i Słowacji.  Zabezpieczaliśmy także treningi, przejazdy zawodników i przemarsze kibiców. Trybuny „Areny Lublin” mieszczące ponad 15 tysięcy kibiców były w każdym z trzech spotkań rozgrywanych w naszym mieście zapełnione fanami piłki. Prócz polskich kibiców nasze miasto odwiedziło blisko 2 tys. Słowaków oraz blisko 4 tys. Szwedów. EURO U 21 w Lublinie minęły w atmosferze sportowej rywalizacji i bezpieczeństwa.

W minionym roku realizowaliśmy Program Modernizacji Służb Mundurowych opracowany w MSWiA. Ze środków programu sfinansowano inwestycje budowlane, zakupiono specjalistyczne wyposażenie i samochody. KWP w Lublinie wprowadziła do eksploatacji 19 sztuk sprzętu transportowego zakupionego ze środków PMP.   W 2017 r. na Lubelszczyźnie odtworzyliśmy pięć Posterunków Policji.   Rozpoczęliśmy 41 zadań remontowych, 21 zadań inwestycyjnych dotyczących termomodernizacji, czy budowy nowych obiektów m.in. KP w Rejowcu Fabrycznym i KP VI w Lublinie.

 

(źródło i fot. KWP Lublin / R.L.R)