Spotkanie opłatkowe chełmskich służb mundurowych

Komendant Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej gen. bryg. SG Jarosław Frączyk wraz z kadrą kierowniczą Oddziału – uczestniczyli w spotkaniu opłatkowym chełmskich służb mundurowych.

Reklamy

W uroczystości obok funkcjonariuszy i żołnierzy uczestniczyli również kapelani, prezydent miasta oraz starosta.

Spotkanie opłatkowe uświetnił występ młodzieżowego chóru.

Zgromadzeni na uroczystości goście na jej zakończenie, łamali się opłatkiem i składali sobie życzenia świąteczne.


Info i fot. NOSG