Spotkanie Pełnomocników Granicznych Polski i Białorusi

20 marca br., w m. Cieleśnica zorganizowano spotkanie graniczne Pełnomocnika Granicznego Rzeczypospolitej Polskiej Odcinka Chełmskiego i Pełnomocnika Granicznego Republiki Białoruś Odcinka Brzeskiego, podsumowujące wspólną działalność w obszarze ochrony granicy państwowej oraz przeciwdziałania nielegalnej migracji w 2013 roku.

Reklamy

Stronę polską reprezentowali: Pełnomocnik Graniczny RP Odcinka Chełmskiego – Komendant Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej gen. bryg. SG Jarosław Frączyk oraz Zastępca Pełnomocnika Granicznego RP Odcinka Chełmskiego – Zastępca Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej płk SG Jacek Gartman. Stronę białoruską reprezentowali natomiast: płk Andriej Kukaro – Pełnomocnik Graniczny Republiki Białoruś odcinka Brzeskiego oraz jego zastępcy płk S. Kulipa i płk S. Nawcenja.

Pełnomocnicy Graniczni dokonali oceny sytuacji panującej na wspólnym odcinku granicy państwowej w ubiegłym roku, a także omówili istniejące i przewidywane kierunki zagrożenia przestępczością graniczną.

W czasie spotkania, podjęto również ustalenia w zakresie realizacji wspólnych przedsięwzięć w obszarze  granicznym, operacyjno-śledczym oraz migracyjnym. Dodatkowo szczegółowo przedstawiono zmiany w zakresie przepisów dotyczących pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Spotkanie współfinansowano ze środków z Europejskiego Funduszu Powrotu Imigrantów Priorytet 3 „Wzmocnienie współpracy z państwami trzecimi przy identyfikowaniu cudzoziemców”- cz. V .


Info i fot. NOSG