Spotkanie Pełnomocników Granicznych Polski i Ukrainy

W Jagodzinie na terytorium Ukrainy, odbyło się Spotkanie Pełnomocników Granicznych Rzeczypospolitej Polskiej oraz Ukrainy.

Reklamy

Stronę polską reprezentował: Pełnomocnik Graniczny RP Odcinka Nadbużańskiego – Komendant Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej gen. bryg. SG Jarosław Frączyk oraz towarzyszący mu Pomocnicy Pełnomocnika Granicznego RP Odcinka Nadbużańskiego. Stronę ukraińską reprezentowali natomiast: płk Oleksandr Biljuk – Pełnomocnik Graniczny Ukrainy Odcinka Łuckiego oraz płk Oleksandr Adamczuk – Pełnomocnik Graniczny Ukrainy Odcinka Lwowskiego.

Podczas rozmów podsumowano służbową działalność w ochronie wspólnego polsko – ukraińskiego odcinka granicy państwowej i kontroli granicznej na poszczególnych przejściach w 2013 roku. Strony omówiły sytuację migracyjną oraz główne zagrożenia związane z przestępczością graniczną na ochranianym odcinku granicy państwowej.

W trakcie prowadzonych obrad podsumowano również współpracę w ramach Aparatu Pełnomocnika Granicznego, a także uzgodniono dalszą współpracę w zakresie przeciwdziałania przestępczości granicznej oraz zapewniania płynnego dokonywania odpraw granicznych.


źródło i fot. NOSG