Spotkanie szefów służb celnych Polski i Ukrainy

W środę 27 sierpnia na terenie drogowego przejścia granicznego z Ukrainą w Dorohusku odbyło się spotkanie wiceministra finansów, Szefa Służby Celnej nadinsp. Jacka Kapicy z wiceministrem Państwowej Fiskalnej Służby Ukrainy, Przewodniczącym Służby Celnej Ukrainy Anatoliyem Makarenko.

Reklamy

Spotkanie poświęcone było omówieniu dotychczasowej współpracy oraz wskazaniu dalszych obszarów wspólnych działań. 
 
Szefowie obu służb rozmawiali m.in. o przeciwdziałaniu przestępczości granicznej.
 
Wśród poruszonych przez stronę polską tematów znalazły się też kwestie dotyczące systemu wczesnego ostrzegania na granicy polsko-ukraińskiej, wdrożonego w nowej czterostronnej formule (służby celne i graniczne Polski i Ukrainy). Strona polska poinformowała o uzupełnieniu systemu o nowo otwarte przejścia graniczne z Ukrainą w Budomierzu i Dołhobyczowie. 
 
Uczestnicy spotkania podkreślili wagę pozytywnych doświadczeń w dotychczasowej współpracy, a zwłaszcza rozwiązań wprowadzonych na granicy na czas Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej Euro 2012 – w tym kontroli polskich i ukraińskich służb w jednym miejscu. Zgodzili się, że doświadczenia te są dobrą podstawą do rozwijania dalszej współpracy między służbami, w celu usprawnienia ruchu na granicy polsko-ukraińskiej.  
 
Przewodniczący Służby Celnej Ukrainy przekazał obecnym informacje na temat trwającej reformy administracji celnej Ukrainy i wprowadzonych w związku z tym zmianach. Odniósł się również do trudnej sytuacji panującej na wschodzie Ukrainy. 
 
Strona polska wyraziła gotowość wsparcia Ukrainy w procesie dostosowania legislacji, procedur i praktycznych wymogów wynikających z umowy stowarzyszeniowej z Unią Europejską oraz przystąpieniem Ukrainy do Konwencji o wspólnej procedurze tranzytowej.
 
Oprócz Szefa Służby Celnej nadinsp. Jacka Kapicy stronę polską reprezentowali: Dyrektor Departamentu Polityki Celnej Tomasz Michalak, Pełnomocnik Szefa Służby Celnej ds. koordynacji działań izb celnych w Olsztynie, Białymstoku, Białej Podlaskiej i Przemyślu nadisp. Mirosław Sienkiewicz, Dyrektor Izby Celnej w Białej Podlaskiej mł. insp. Remigiusz Woźniak oraz Dyrektor Izby Celnej w Przemyślu podinsp. Waldemar Chaba.
 
Źródło i fot: bialapodlaska.uc.gov.pl