Spotkanie z przedstawicielami Gminnych Ośrodków Kultury

W dniu 27.05.2013 roku w Biurze Stowarzyszenia Hrubieszowskiego „Lepsze Jutro” Lokalna Grupa Działania odbyło się spotkanie z przedstawicielami Gminnych Ośrodków Kultury z powiatu hrubieszowskiego w sprawie projektu współpracy.

Reklamy

W trakcie spotkania przedstawiciele uzyskali najważniejsze informacje dotyczące projektu współpracy oraz złożyli własne propozycje i  oczekiwania wobec projektu.

Celem projektu współpracy jest zwiększenie atrakcyjności turystycznej obszaru LGD „Lepsze Jutro” oraz LGD „Owocowy Szlak”  poprzez zachowanie, ochronę i promocję produktów regionalnych i lokalnych. Cel projektu współpracy jest powiązany z celami PROW 2007-2013 tj. celem ogólnym: poprawa jakości życia na obszarach wiejskich oraz wspierania różnicowania działalności gospodarczej.

 

Źródło i fot: LGD Lepsze Jutro