Sprawdź, co wiesz… Kolejna edycja konkursu „Znam swój region”

Katolickie Radio Zamość i Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” w Zamościu zapraszają do udziału w czwartej edycji konkursu wiedzy o „małych ojczyznach” pod nazwą „Znam swój region”. Przewodnicy turystyczni przygotowali 20 pytań dotyczących historii, kultury i przyrody powiatów: Biłgoraj, Hrubieszów, Lubaczów, Tomaszów Lubelski i Zamość.

Reklamy

 

Zadaniem uczestników konkursu jest udzielenie odpowiedzi na wszystkie pytania i odesłanie odpowiedzi na adres organizatora.

Konkurs będzie trwał do 30 września 2013 r. Rozwiązanie konkursu nastąpi 3 października w czwartek o godzinie 17:10 w programie Skarby Zamojszczyzny/Podróże dalekie i bliskie na antenie Katolickiego Radia Zamość.

Odpowiedzi na pytania można przesyłać na adres
Katolickie Radio Zamość
ul. Hetmana Jana Zamoyskiego 1
22-400 Zamość
lub
lukaszkot@poczta.onet.pl

Proszę podać imię i nazwisko, adres oraz numer telefonu.
Koordynatorem konkursu jest Łukasz Kot (Katolickie Radio Zamość) 505103828.

Konkurs odbywa się pod patronatem Starostwa Powiatowego w Biłgoraju, Hrubieszowie, Lubaczowie, Tomaszowie Lubelskim i Zamościu.

 

Pytania konkursowe

1. Czumów, Horodło, Kryłów (pow. Hrubieszów). Na terenach tych miejscowości przebywali królowie Polski. Podaj, którzy.

2. Na polach Horyszowa i Hostynnego 31 sierpnia 1920 r. rozegrała się bitwa z kawalerią Budionnego. Jaka jednostka brała w niej udział (wydarzenie to upamiętnia pomnik przy szkole w Hostynnem)?

3. Był jednym z założycieli „KWADRYGI”. Podaj imię i nazwisko tego pochodzącego ze Sławęcina k/Hrubieszowa poety.

4. Z jaką osobą i powstaniem jakiej organizacji związane są te dwa fragmenty cytatów:

„wzorem sprawiedliwego urządzenia włościan dla ratowania się wspólnie w nieszczęściach”
„Dobra moje dziedziczne (…) przeznaczam na uszczęśliwienie tej włości mieszkańców”

5. Cerkiew grekokatolicka z 1759 r., którą możemy podziwiać w Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie wcześniej była w innych miejscowościach. Podaj, w jakich.

6. Podaj jakie rzeki  mające swe źródła na terenie powiatu tomaszowskiego należą do dorzecza Bugu.

7. Pewna miejscowość w pow. tomaszowskim związana jest z rozkwitem, a zarazem tragiczną miłością dwojga lwowian – słynnego artysty i panny z bogatego domu. Jaka to miejscowość? Podaj imiona i nazwiska tej pary.

8. W okolicach Siedlisk (gm. Lubycza Królewska) na polach można znaleźć fragmenty skamieniałych drzew. Co to za drzewa i z jakiego okresu pochodzą?

9. „Kobyle Jezioro” lub „Kobyle Bagno” to obszar źródliskowy jakiej rzeki?

10. Miasto Lubaczów posiadało kilkunastu obywateli honorowych. Podaj przynajmniej pięciu.

11. Jakie elementy znajdują się na herbie powiatu lubaczowskiego?

12. Ile gmin znajduje się w powiecie lubaczowskim?

13. Ile miast i jakie posiada aktualnie powiat zamojski?

14. Jakie elementy znajdują się na herbie powiatu zamojskiego?

15. Corocznie w Skierbieszowie organizowana jest impreza podtrzymująca dawne tradycje handlowe tej miejscowości (dawniej miasto). Jaką nazwę nosi i kiedy odbyła się w 2013 r.?

16. Podaj nazwę i powierzchnię największego zbiornika wodnego w powiecie zamojskim.

17. Biłgoraj, ul. Nadstawna 32. Co mieści się pod tym adresem?

18. Z jaką miejscowością w pow. biłgorajskim związani są osadnicy holenderscy z Fryzji przybyli tam w połowie XVI wieku?

19. Co przedstawia herb powiatu biłgorajskiego?

20. Podaj przykłady (trzy różne) formy ochrony przyrody w powiecie biłgorajskim.