Sprawne szlaki graniczne – wspólna konferencja Służby Celnej i przewoźników

Nad sposobami usprawnienia działania przejść granicznych na wschodniej granicy Polski zastanawiali się wspólnie w Janowie Podlaskim przedstawiciele służb granicznych, przewoźników oraz władz centralnych i lokalnych. Okazją do tego była konferencja „Sprawne szlaki graniczne – wyzwania – rozwiązania”, zorganizowana wspólnie przez Służbę Celną, Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce oraz Ogólnopolskie Stowarzyszenie Przewoźników.

Reklamy

Podczas wystąpień oraz dyskusji panelowych, w których udział wzięli m.in. Szef Służby Celnej oraz przedstawiciele ministerstw: spraw wewnętrznych, infrastruktury i rozwoju, a także wojewoda lubelski oraz przedstawiciele środowisk przewoźników, rozmawiano o oczekiwaniach w zakresie organizacji odpraw granicznych oraz ułatwieniach wdrażanych przez Służbę Celną. 
 
Wśród poruszanych tematów, oprócz samych procedur stosowanych przez służby graniczne, znalazły się też kwestie infrastruktury przejść granicznych i dróg dojazdowych. Paneliści dyskutowali problem funkcjonowania szlaku transportowego jako całości i wymienili się wnioskami i obserwacjami w zakresie zmian infrastrukturalnych oraz możliwości finansowania nowych inwestycji. Uczestnicy konferencji zapoznali się też z wnioskami zespołu działającego przy Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, dotyczącymi dostosowania niektórych dróg do ruchu wszystkich pojazdów ciężarowych, rozszerzenia ruchu ciężarówek na przejściach granicznych w Sławatyczach i Połowcach, usprawnienia funkcjonowania terminala samochodowego w Koroszczynie oraz możliwości budowy nowych towarowych przejść granicznych na granicy wschodniej. 
 
Przewoźnicy domagają się przede wszystkim poprawy infrastruktury, zarówno tej na granicy państwa, łącznie z budową nowych przejść granicznych, jak też infrastruktury wewnątrz kraju, tak aby odpowiadała potrzebom wciąż rosnącego ruchu towarowego. Jan Buczek prezes Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce przyznał, że Służba Celna dobrze odrobiła zadaną lekcję, dodając jednocześnie, że na obecnym etapie, w celu rozwiązania wciąż istniejących problemów, konieczne jest wsparcie też innych, poza Ministerstwem Finansów, instytucji władzy publicznej.
 
Nadinspektor celny Jacek Kapica podsekretarz stanu i Szef Służby Celnej zapowiedział kolejne zmiany dotyczące organizacji odpraw celnych w Polsce. Chodzi przede wszystkim o daleko idącą informatyzację odpraw celnych, poprzez realizację zapisanych w nowej strategii Służby Celnej programów strategicznych, takich jak np. i-granica. Celem usprawnień jest, aby przekroczenie granicy było jedynie formalnością wieńczącą zinformatyzowany proces odprawy wewnątrz kraju.
 
Wojewoda lubelski Wojciech Wilk przekonywał na przykładzie województwa lubelskiego, że infrastruktura graniczna w ostatnich latach była odpowiednio dofinansowana i modernizowana Od 2010 do 2014 r. tylko w województwie lubelskim wydano ponad 270 mln zł na przejścia graniczne. Jako przykład inwestycji w infrastrukturę wojewoda przywołał przejście graniczne w Dołhobyczowie – czwarte polsko-ukraińskie przejście w województwie lubelskim, które zostanie uruchomione już pod koniec czerwca br.
 
Wśród głównych wniosków pokonferencyjnych znalazły się te, dotyczące potrzeby opracowania rządowego programu w zakresie usprawnienia przekraczania wschodniej granicy państwa, w tym kwestia poprawy infrastruktury granicznej i przygranicznej oraz zaktywizowanie działań w relacjach dwustronnych między Polską a Rosją, Białorusią i Ukrainą, mających na celu dostosowanie infrastruktury po obu stronach granicy. 
 
Piątkową dyskusję podsumował ekonomista prof. dr hab. Witold Orłowski – członek Rady Gospodarczej przy Premierze RP. Profesor podkreślił, że przygraniczne położenie może być zarówno szansą, jak i zagrożeniem. Rzecz w tym, aby umieć z tych szans korzystać.
 
 
 
źródło i fot. Izba Celna w Białej Podlaskiej