Sprzeciw lubelskich parlamentarzystów w sprawie S-17

Lubelszczyzna

Reklamy

Skupieni w Zespole Parlamentarnym „Blok dla Lubelszczyzny” lubelscy senatorowie i posłowie skierowali do rządu apel o przywrócenie budowy drogi ekspresowej S-17 na listę zadań kluczowych, których realizacja rozpocznie się do 2013 r.

Kierując się troską o prawidłowy rozwój gospodarczy Lubelszczyzny parlamentarzyści działający w Zespole Parlamentarnym „Blok dla Lubelszczyzny” przesłali do Premiera Donalda Tuska apel o przywrócenie do „Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015” kluczowej dla regionu drogi ekspresowej S-17.

Reklamy

„Za koniecznością realizacji wskazanej inwestycji przemawia to, iż ma ona zapewnione finansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, a odłożenie realizacji w czasie spowoduje ich utratę” – czytamy w przesłanym dokumencie.

– Nasz region, jak mało który w Polsce, potrzebuje nowoczesnej sieci dróg, które otworzą Lubelszczyznę na Polskę i świat – mówi senator Grzegorz Czelej, Przewodniczący Zespołu Parlamentarnego „Blok dla Lubelszczyzny”. – Takie zadanie ma spełnić droga S-17. Jesteśmy przekonani, że dalsze odsuwanie w czasie tej inwestycji spowoduje nieodwracalne opóźnienia w rozwoju Lubelszczyzny – dodaje.

Stanowisko Zespołu Parlamentarnego „Blok dla Lubelszczyzny” to wyraz poparcia dla działań przeprowadzanych w tej sprawie przez władze wojewódzkie, samorządowe i mieszkańców.

Apel parlamentarzystów przesłano również do Cezarego Grabarczyka – Ministra Infrastruktury, Grzegorza Schetyny – Marszałka Sejmu RP i Bogdana Borusewicza – Marszałka Senatu RP.

***

Źródło:
Biuro Poselskie Posła na Sejm RP
Sławomira Zawiślaka