Starostowie Dożynek Powiatowo – Gminnych Strzyżów 2012

Starostami tegorocznych Dożynek Powiatowo – Gminnych, które odbędą się w Strzyżowie będą: Pani Grażyna Opała z Czerniczyna (gm. Hrubieszów) oraz Pan Krzysztof Żywiec z miejscowości Kopyłów, gmina Horodło.

Reklamy

Starościna Dożynek Powiatowo – Gminnych Strzyżów 2012

Pani Grażyna Opała prowadzi wspólnie z mężem Ryszardem gospodarstwo rolne w miejscowości Czerniczyn, gmina Hrubieszów. Państwo Opałowie mają trzech synów i córkę.

Pani Grażyna posiada wykształcenie średnie. Działalność rolniczą rozpoczęli w 1986 r. Obecnie powierzchnia gospodarstwa wynosi 35 ha. Rozwój gospodarstwa w przeważającej mierze opiera się o środki własne i unijne. Gospodarstwo jest dobrze wyposażone w park maszynowy.

W gospodarstwie prowadzona jest produkcja roślinna i zwierzęca.

Roczna produkcja opasów wynosi 10 sztuk o wadze 600 kg.

Struktura zasiewów kształtuje się następująco:

pszenica – 21 ha
groch siewny – 4 ha
buraki cukrowe – 5 ha
fasola – 2 ha
łąka – 2,5 ha

Państwo Opałowie prowadzą produkcję rolniczą w zgodzie z zasadami Zwykłej Dobrej Praktyki Rolniczej. Obejście charakteryzuje się porządkiem i estetycznym wyglądem.

Gospodarstwo współpracuje z Zespołem Doradztwa Rolniczego, korzysta z programu rolnośrodowiskowego.

Pani Grażyna poza pracą w gospodarstwie rolnym znajduje czas na prace społeczne. Jest wieloletnią członkinią Koła Gospodyń Wiejskich w Czerniczynie. Pracuje również jako bibliotekarka w wiejskiej bibliotece w Czerniczynie.

 

Starosta Dożynek Powiatowo – Gminnych Strzyżów 2012

Pan Krzysztof Żywiec prowadzi wspólnie z żoną Ewą gospodarstwo rolne w miejscowości Kopyłów, gmina Horodło. Państwo Żywiec mają syna i córkę.

Pan Krzysztof posiada wykształcenie rolnicze. Działalność rolniczą rozpoczęli w 1980 r. Obecnie powierzchnia gospodarstwa wynosi 120 ha. Rozwój gospodarstwa w przeważającej mierze opiera się o środki własne i unijne. Gospodarstwo jest dobrze wyposażone w park maszynowy.

W gospodarstwie prowadzona jest produkcja roślinna.
Struktura zasiewów kształtuje się następująco:

pszenica – 75 ha
rzepak – 25 ha
buraki cukrowe – 20 ha

Państwo Żywcowie prowadzą produkcję rolniczą w zgodzie z zasadami Zwykłej Dobrej Praktyki Rolniczej. Obejście charakteryzuje się porządkiem i estetycznym wyglądem. Gospodarstwo współpracuje z Zespołem Doradztwa Rolniczego.

Pan Krzysztof jest wieloletnim radnym Rady Gminy Horodło.

Państwo Żywcowie odznaczeni zostali odznaką „Zasłużony dla Rolnictwa” przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

Info i foto: Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie