Starostwo partnerem MSZ

3 tygodnie temu, w Hrubieszowie, rozpoczęto realizację projektu „Razem bezpieczniej”. Odbył się już pierwszy z cyklu czterech paneli, w którym uczestniczyli polscy samorządowcy i goście z samorządów ukraińskich, polscy policjanci wraz z ukraińskimi milicjantami oraz młodzież polska z młodzieżą ukraińską.

Reklamy

W dniach 26 – 27 października 2007 r. Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie wraz z Komendą Powiatowa Policji w Hrubieszowie organizuje we Włodzimierzu Wołyńskim II Panel, którego tematem będzie „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym – analiza porównawcza przepisów ruchu drogowego w Polsce i na Ukrainie” oraz pilotaż.

Przedmiotem konferencji we Włodzimierzu Wołyńskim będą następujące zagadnienia:
1) Podstawowe przepisy w ruchu drogowym w transporcie osobowym i towarowym
2) Przebieg kontroli drogowej rozstrzygnięcia dotyczące kar (mandaty, inne rozstrzygnięcia), katalog mandatów za wykroczenia drogowe
3) EURO 2012 – jakie przedsięwzięcia należy podjąć celem bezkolizyjnego poruszania się po drogach w Polsce i na Ukrainie.

Ze strony polskiej poza przedstawicielami władz samorządowych w realizowanym programie uczestniczyć będą funkcjonariusze policji z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie na czele z Naczelnikiem Wydziału Ruchu Drogowego oraz funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Hrubieszowie.

W drugim dniu tj. 27.10.2007 r. odbędzie się pokaz kontroli drogowej dokonywanej przez funkcjonariuszy ruchu drogowego na Ukrainie, w którym jako obserwatorzy udział wezmą funkcjonariusze z Polski oraz pokaz sprzętu (radiowozów z wyposażeniem).

więcej >>