Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie najtańszym urzędem w Polsce

Przy okazji przeprowadzanego corocznie przez pismo „Wspólnota” ogólnopolskiego rankingu na najtańszy urząd, okazało się, że podatnika najmniej kosztuje utrzymanie administracji samorządowej w powiecie hrubieszowskim.

Reklamy

br />Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie uznane zostało najtańszym urzędem w Polsce w kategorii powiatów poniżej 75 tys. mieszkańców.

Jak wyliczono, powiat w przeliczeniu na jednego mieszkańca przeznaczył w 2006 r. na wydatki bieżące jedynie 51,10 zł. Na wydatki te składają się przede wszystkim koszty utrzymania urzędu oraz koszty funkcjonowania rady.

Uroczystość wręczenia dyplomów odbyła się 21 czerwca 2007 r. na dziedzińcu Zamku Królewskiego w Niepołomicach, w obecności przedstawicieli rządu, oraz samorządów szczebla wojewódzkiego, powiatowego, miejskiego i gminnego. Z rąk redaktora naczelnego „Wspólnoty” Janusza Króla dyplom i gratulacje dla Powiatu Hrubieszowskiego odebrał Starosta Józef Kuropatwa.

Powiat hrubieszowski od lat utrzymuje się w czołówce powiatów z najtańszą administracją. W 2002 roku zajął 5 pozycję, by w 2003 r. awansować na 3 zaś w 2004 2 miejsce.

Hrubieszowskie starostwo od początku istnienia prowadzi oszczędnościową politykę kadrową. Zatrudnienie pracowników pozostaje niemal na niezmienionym poziomie. Jedyne zmiany w tym zakresie wynikły z konieczności zatrudnienia specjalistów zajmujących się przygotowaniem i realizacją projektów unijnych. Wystarczy jednak zestawić wydatki na utrzymanie administracji z aktywnością inwestycyjną powiatu, a szczególnie kwotą środków pozyskanych na inwestycje z zewnątrz (np. Fundusze Strukturalne UE), by zdać sobie sprawę, że te wydatki się opłacają. Z różnych zewnętrznych źródeł na inwestycje pozyskano w latach 2003 – 2006 aż 11,5 mln zł. Suma unijnych dotacji na miękkie projekty (staże, stypendia) wyniosła przeszło 5,6 mln zł. Daje to w sumie ponad 17 mln zł w ciągu 4 lat. Średnio jest to więc kwota 4,25 mln rocznie przy czym należy wziąć pod uwagę, iż fundusze strukturalne dostępne były w zasadzie dopiero od początku 2005 r. Zaś koszty funkcjonowania urzędu oscylują od lat wokół kwoty 3 mln zł. W 2002 roku na utrzymanie starostwa i Rady Powiatu przeznaczono 8,33% wydatków budżetu powiatu zaś w 2006 r. 9,25 % wydatków budżetu. Wydatki na utrzymanie urzędu w 2006 r. w porównaniu z wydatkami z 2002 roku nieznacznie wzrosły, ale jak widać u konkurencji wzrosły one dużo bardziej.

tekst:
Starostwo Powiatowe

zobacz zdjęcia >>