Staże w biurach poselskich

Prof. Lena Kolarska – Bobińska, Poseł do Parlamentu Europejskiego, zaprasza na drugą edycję programu stażowego do swojego biura w Brukseli oraz do regionalnych biur poselskich.

Reklamy

Zaproszenie na staże w Parlamencie Europejskim skierowane jest do studentów studiów drugiego i trzeciego stopnia (lub IV i V roku jednolitych studiów magisterskich), uczących się w szkołach wyższych województwa lubelskiego na następujących kierunkach: administracja, dziennikarstwo, ekonomia, europeistyka, politologia, prawo, socjologia, stosunki międzynarodowe oraz inne kierunki prowadzące „specjalność europejską”.

W procesie rekrutacji preferowani będą kandydaci: biegle władający językiem angielskim (znajomość innych języków będzie dodatkowym atutem); zainteresowani integracją europejską i posiadający wiedzę z zakresu integracji europejskiej oraz funkcjonowania instytucji Unii Europejskiej; mogący pochwalić się dobrymi wynikami w nauce oraz aktywnością społeczną i obywatelską.

Staż w regionalnych biurach Posła do Parlamentu Europejskiego w Lublinie, Białej Podlaskiej, Chełmie i Zamościu mogą również odbyć studenci studiów I, II i III stopnia w/w kierunków. Kandydaci powinni wykazywać: predyspozycje do aktywnego uczestnictwa w pracach biura poselskiego, znajomość podstawowych zagadnień związanych z funkcjonowaniem UE, wysoką kulturę osobistą.

Osoby zainteresowane udziałem w programie stażowym proszone są o nadsyłanie wniosków o przyjęcie na staż zawierających CV i list motywacyjny na adres staz@lenalubelska.pl do dnia 20 lutego 2011 r. z dopiskiem w tytule e-maila „Staż w Brukseli” lub ”Staż w biurze (nazwa biura)”.

Po rozpatrzeniu aplikacji przez komisję rekrutacyjną wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. Okres stażu w biurze brukselskim i biurach regionalnych wynosi jeden miesiąc. Stażyści w Parlamencie Europejskim są zatrudnieni na podstawie umowy o staż i z tego tytułu otrzymują wynagrodzenie.

W lutym br. odbędą się spotkania informacyjne organizowane na lubelskich uczelniach dotyczące staży w Parlamencie Europejskim oraz w regionalnych biurach poselskich Posła do Parlamentu Europejskiego prof. Leny Kolarskiej-Bobińskiej, na których obecne będą osoby, które wzięły udział w programie stażowym w 2010r. i wyjechały na staż do Brukseli. Ich wspomnienia ze staży oraz dodatkowe informacje można znaleźć na stronie www.lenalubelska.pl.

BIURO POSELSKIE PROF. LENY KOLARSKIEJ-BOBIŃSKIEJ
W LUBLINIE
TEL./FAX: 81 44 80 092