Strajk w Oświacie

Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Nauczycielstwa Polskiego (w skrócie ZNP) w Hrubieszowie przyłącza się do ogólnopolskiego strajku pracowników oświaty organizowanego przez ZNP w dniu 27 maja 2008 r.

Reklamy

W dniach 13 – 16 maja 2008 r. zostało przeprowadzone referendum w sprawie strajku w szkołach i placówkach oświatowych na terenie Oddziału Powiatu Hrubieszowskiego. W referendum wzięło udział 72% nauczycieli i pracowników niepedagogicznych z czego 94% wypowiedziało się za strajkiem. W związku z powyższym w dniu 27 maja 2008 r. w szkołach i placówkach oświatowych zostanie przeprowadzony strajk. W strajku wezmą również udział członkowie NSZZ „Solidarność” oraz pracownicy nie zrzeszeni.

Uczestnicy strajku m.in. żądają:

– Zwiększenie wydatków na edukację np. pomoce dydaktyczne, zajęcia poza lekcyjne, remonty placówek oświatowych itp.

– Radykalnego wzrostu wynagrodzeń nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.

– Utrzymania praw i obowiązków nauczycielskich wynikających z ustawy – Karta Nauczyciela.

– Utrzymania prawa wcześniejszego przechodzenia na emeryturę.

Zwracamy się z prośbą do rodziców o nie posyłanie dzieci do szkół i przedszkoli w dniu 27 maja b.r. Jednak dla dzieci, które z różnych względów nie będą mogły pozostać w domu będzie zorganizowana opieka na terenie szkoły lub placówki.

Przepraszamy rodziców za utrudnienia w tym dniu, ale jest to nasza ostateczna broń w walce o lepszą jakość polskiej oświaty i godność nauczyciela.

Zarząd Oddziału ZNP w Hrubieszowie