9 grudnia 2023

Straż Graniczna uczestniczy w akcji „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę”

Już po raz kolejny Nadbużański Oddział Straży Granicznej, wziął udział w charytatywnej akcji „POMÓŻ DZIECIOM PRZETRWAĆ ZIMĘ”. W ramach tej akcji gromadzone są „Dary Serca” w postaci środków trwałych, zgodnie z zasadą, że nie są zbierane środki finansowe.

Reklamy

Funkcjonariusze Straży Granicznej chcąc pomóc dzieciom z najuboższych rodzin, przeprowadzili wśród siebie – koleżeńską zbiórkę: odzieży, żywności, środków czystości oraz słodyczy. Zebrane dary zostaną przekazane dla najmłodszych z rodzin wielodzietnych oraz przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

Włączając się w tą inicjatywę, wierzymy podobnie jak jej organizatorzy, że wspólne zaangażowanie w akcję „POMÓŻ DZIECIOM PRZETRWAĆ ZIMĘ”, sprawi, iż nadchodzące święta Bożego Narodzenia będą dla dzieci czasem radości i nadziei płynącej ze świadomości, iż mają przyjaciół, na których mogą liczyć w potrzebie.

Reklamy


Info i foto: NOSG