Strefy buforowe przed przejściami granicznymi

Z uwagi na obserwowany w ostatnim okresie wzrost międzynarodowej wymiany towarowej na polsko – białoruskich przejściach granicznych, Służba Celna podejmuje działania niezbędne do utrzymania płynności ruchu.

Reklamy

Mając na uwadze bezpieczeństwo na drogach dojazdowych do przejść granicznych w Kuźnicy, Bobrownikach i Kukurykach (terminal w Koroszczynie) od grudnia 2013 roku okresowo uruchomiane są specjalne strefy buforowe dla samochodów ciężarowych wyjeżdżających z Polski. Działania te oparte są na przygotowanej przez Służbę Celną w 2008 roku koncepcji tzw. buforowania. 
 
Pozwalają one na większe uporządkowanie kolejki, poprawę bezpieczeństwa ruchu i stwarzają kierowcom możliwość kilkugodzinnego odpoczynku. Rozwiązanie to zapobiega również ewentualnemu zablokowaniu ruchu drogowego w Sokółce – mieście położonym na drodze krajowej nr 19, oddalonym o ok. 18 km od przejścia granicznego w Kuźnicy. 
 
Gdy liczba ciężarówek, dojeżdżających do przejścia granicznego znacznie wzrośnie (powyżej 550 pojazdów przed Kuźnicą, 450 pojazdów przed Bobrownikami oraz powyżej 700 pojazdów przed terminalem w Koroszczynie) kolejka samochodów dzielona jest na dwie części – dwa bufory. Pojazdy znajdujące się w buforze pierwszym są sukcesywnie odprawiane, natomiast ruch ciężarówek w drugim buforze jest wstrzymywany.
 
Decyzja o rozpoczęciu buforowania zapada w momencie zaistnienia wyżej opisanych warunków i koordynowana jest przez Wojewódzkie Centra Zarządzania Kryzysowego, przy udziale współdziałających służb m.in.  – Policji, Straży Granicznej, Służby Celnej i Inspekcji Transportu Drogowego.
 
 Założenia działania stref buforowych:
 
 DROGA KRAJOWA NR 19 DO PRZEJŚCIA DROGOWEGO W KUŹNICY :
 
 • Pierwsza strefa buforowa rozciąga się od wjazdu na przejście graniczne aż po granice administracyjne Sokółki.
 • Początek drugiej strefy buforowej wyznaczony jest poprzez ustawienie sygnalizatora świetlnego przed Sokółką (jadąc od Białegostoku).
 • Szacunkowy czas odprawy wszystkich pojazdów z pierwszej strefy buforowej to około 24 godziny.
 • W drugiej strefie buforowej ruch jest wstrzymywany, co umożliwia oczekującym kierowcom kilkugodzinny wypoczynek.
 • Co kilka godzin, stosując się do sygnalizacji świetlnej, cześć pojazdów wjeżdża do strefy pierwszej.
 
DROGA KRAJOWA NR 65 DO PRZEJŚCIA DROGOWEGO W BOBROWNIKACH:
 
 • Pierwsza strefa buforowa kończy się około 4,5 km od wjazdu na przejście graniczne.
 • Strefa druga, wyznaczona przez specjalnie ustawiony sygnalizator świetlny, rozpoczyna się w miejscu zakończenia strefy pierwszej.
 • Prognozowany czas oczekiwania pojazdów w pierwszej strefie wynosi około 12 godzin.
 • W drugiej strefie buforowej ruch jest wstrzymywany, co umożliwia oczekującym kierowcom kilkugodzinny wypoczynek.
 • Co kilka godzin, stosując się do sygnalizacji świetlnej, cześć pojazdów wjeżdża do strefy pierwszej.
 
DROGA NR 68 i K-2 DO PRZEJŚCIA GRANICZNEGO W KUKURYKACH (terminal Koroszczyn):
 
 • Pierwsza strefa buforowa rozciąga się od wjazdu na terminal w Koroszczynie do Wólki Dobryńskiej. W pierwszej strefie znajduje się około 350 samochodów ciężarowych.
 • Początek drugiej strefy buforowej wyznaczony jest poprzez patrol jednej ze służb.
 • Szacunkowy czas odprawy wszystkich pojazdów z pierwszej strefy buforowej wynosi do 12 godzin.
 • W drugiej strefie buforowej ruch jest wstrzymywany, co umożliwia oczekującym kierowcom kilkugodzinny wypoczynek.
 • Po opróżnieniu pierwszej strefy buforowej jest ona zapełniana pojazdami ze strefy drugiej. 
 
W organizacji stref buforowych uczestniczą m.in. służby podległe wojewodom oraz Straż Graniczna, Policja, Służba Celna, Inspekcja Transportu Drogowego, które patrolują drogi przed przejściami granicznymi. 
 
Wprowadzenie stref buforowych przed przejściami granicznymi w Kuźnicy, Bobrownikach i Kukurykach zostało pozytywnie odebrane przez kierowców ciężarówek oczekujących na wyjazd z Polski, którzy jako główną ich zaletę wskazują możliwość wypoczynku bez konieczności czuwania i podjeżdżania co kilka minut w kierunku terminali. 
 
Współdziałające służby przekazują na bieżąco kierowcom informacje o utworzeniu buforów. Odpowiednie informacje są również umieszczane na stronie www.granica.gov.pl  i stronach internetowych izb celnych, a także innych służb.
 
Jeżeli służby uznają, że istnieje taka potrzeba, mogą zdecydować o buforowaniu kolejki przy mniejszej liczbie pojazdów oczekujących na przekroczenie granicy niż przyjęta w założeniach. 
 

Info i fot. SCRP