Studenci debatowali o wpływie epidemii na ekonomię i gospodarkę

O tym, jak epidemia COVID-19 wpłynęła na ekonomię i gospodarkę państw Unii Europejskiej dyskutowali studenci kierunku finanse i rachunkowość Uczelni Państwowej w Zamościu, zrzeszeni w Studenckim Kole Naukowym Przedsiębiorczości UPZ.

Reklamy

Uroczystego otwarcia debaty studenckiej pt. „Bezpieczeństwo ekonomiczne UE w dobie pandemii COVID-19” dokonał prorektor UPZ dr inż. Andrzej Burda.

– Społeczeństwa nasze przez ostatnie kilkanaście miesięcy dosyć poważnie zostały dotknięte problemami i skutkami związanymi z epidemią. Z punktu widzenia przemian społecznych, które się na naszych oczach tworzą lub dopiero zaczynają, jest to perspektywa bardzo mała. Myliłby się jednak ten, kto by uważał, że już nie trzeba na ten temat dyskutować, debatować i przyglądać się temu zjawisku, w różnych jego aspektach. Chociażby po to, aby dobrze się przygotować do tego, żeby z perspektywy lat spojrzeć na tę sprawę w szerszym ujęciu. Do tego, żeby to zbadać należy zebrać dane, w odpowiedni sposób być przygotowanym narzędziowo – mówił dr inż. Andrzej Burda. Prorektor pogratulował wykładowcom i studentom kierunku finanse i rachunkowość podjęcia ważnego tematu dyskusji.

Następnie głos zabrała dr inż. Maria Kierepka, dyrektor Instytutu Społeczno-Ekonomicznego UPZ i kierownik Zakładu Finansów i Rachunkowości UPZ.

– Tematyka wpływu COVID-19 na bezpieczeństwo ekonomiczne jest bardzo istotna z punktu widzenia rzeczywistości gospodarczej, zarówno światowej, europejskiej, krajowej, jak i każdego z nas. Sytuacja, jaka wytworzyła się w związku z rozprzestrzenianiem się choroby COVID-19 wywołanej koronawirusem Sars-CoV-2 gwałtownie zwiększyła odczuwanie tego zagrożenia w skali makro- i mikroekonomicznej. Powstaje więc pytanie: „Jaka jest stabilność systemów finansowych?”, a co za tym idzie, jakie jest bezpieczeństwo ekonomiczne uczestników tych systemów – państw i ich obywateli? Mam nadzieję, że na te pytania, jak również inne związane z  tematem, da odpowiedź przeprowadzona debata – mówiła dr inż. Maria Kierepka.

Moderatorem debaty studenckiej była dr Elżbieta Dziura, wykładowca na kierunku finanse i rachunkowość w Uczelni Państwowej w Zamościu. Pierwszą prelekcję przedstawiła Laura Haniewska, prezes Studenckiego Koła Naukowego Przedsiębiorczości UPZ. Zaprezentowała, jak wygląda gospodarcze wsparcie krajów Unii Europejskiej w dobie pandemii COVID-19. Omówiła ważniejsze instrumenty i programy wsparcia finansowego, jakie mają pomóc w odbudowie gospodarek państw dotkniętych problemami wywołanymi przez epidemię. Następnie Roksana Schab mówiła o tym, jak istotna i kluczowa w strategii walki z konsekwencjami COVID-19 jest polityka spójności UE. O tym, na czym polega program „Horyzont 2020” i jak wpływa on na stabilność finansów państw unijnych opowiedziała Natalia Pitura. Następnie o wpływie, jaki wywarła pandemia koronawirusa na ramy finansowe UE mówiła Klaudia Semenowicz. Na zakończenie debaty studenckiej, Edyta Zakrzewska dokonała oceny sektora finansów publicznych państw członkowskich UE w dobie pandemii. Po każdej prelekcji odbywała się dyskusja tematyczna.

Debata studencka pt. „Bezpieczeństwo ekonomiczne UE w dobie pandemii COVID-19” odbyła się online 11 czerwca. Jej organizatorami były: Zakład Finansów i Rachunkowości Uczelni Państwowej w Zamościu oraz Studenckie Koło Naukowe Przedsiębiorczości UPZ.

(info i fot. UPZ)


Zobacz też:

Honda uderzyła w drzewo. Z pomocą ruszyli policjanci

Honda uderzyła w drzewo. Z pomocą ruszyli policjanci


LubieHrubie na Instagramie