29 września 2023

Studenci pielęgniarstwa UPZ pomagają seniorom

Członkowie Koła Naukowego Studentów Pielęgniarstwa Uczelni Państwowej w Zamościu włączyli się w akcję pomocy seniorom w okresie pandemii.

Reklamy

Studenci i studentki kierunku pielęgniarstwo od początku października pomagają seniorom, a teraz postanowili rozszerzyć zasięg swojej pomocy i włączyli się jako wolontariusze do programu „Wspieraj Seniora”.

– Pomysł pomocy dla potrzebujących osób starszych zrodził się wśród studentów Koła Naukowego Studentów Pielęgniarstwa i natychmiast zaczęliśmy wdrażać go w praktyce. Członkowie Koła już od początku października bardzo aktywnie rozpoczęli działania i akcję „Pomoc dla seniora”, służąc pomocą i pomagając osobom starszym, osamotnionym i często zagubionym w obecnym, bardzo trudnym dla nich okresie. Seniorzy są grupą szczególnie narażoną na zakażenie koronawirusem COVID-19 i związane z chorobą niebezpieczne powikłania. Nasi studenci pomagają potrzebującym seniorom w środowisku swojego zamieszkania, realizując tę pomoc poprzez: robienie zakupów, załatwianie spraw urzędowych, umówienie wizyt lekarskich, wykupienie recept, rozmowy z seniorem. Zakres usług i niesionej pomocy na rzecz osób starszych jest ograniczony tzw. dystansem sanitarnym – mówi dr n. med. i  n. o zdr. Maria Dorota Kwika, wykładowczyni na kierunku pielęgniarstwo w Uczelni Państwowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu i opiekunka Koła Naukowego Studentów Pielęgniarstwa UPZ. Jak dodaje, osoby starsze są bardzo wdzięczne za każdy gest dobrej woli kierowany do nich.

Reklamy

Obecnie w porozumieniu z Miejskim Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu, Stowarzyszeniem  Zamojskie Centrum Wolontariatu, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, a także Miejskimi i Gminnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej z naszego regionu, studenci pielęgniarstwa UPZ włączyli się w rządowy program „Wspieraj Seniora”. Celem Programu jest  zapewnienie wsparcia osobom powyżej 70. roku życia, które w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu i nie są w stanie np. poprzez wsparcie rodziny zabezpieczyć sobie artykułów podstawowej potrzeby.

– Istnieje powiedzenie, iż kulturę społeczeństwa można ocenić według jego stosunku do ludzi starszych. W opiece nad seniorem uwzględniamy podstawowe wartości człowieka takie jak godność, prywatność i intymność. Zachęcam wszystkie osoby chętne i kreatywne do włączenia się w nasze działania – mówi dr n. med. i n. o zdr. Maria Dorota Kwika z Uczelni Państwowej w Zamościu.

Reklamy

Koło Naukowe Studentów Pielęgniarstwa UPZ powstało w 2018 r. z inicjatywy studentów, którzy chcą nie tylko rozwijać swoje zainteresowania naukowe, ale również nieść pomoc i wspierać potrzebujących. Działania te wpisują się w misję przyszłego zawodu pielęgniarki i pielęgniarza.

­

info i fot. UPZ