Studencie Nie Zwlekaj – Czas Poznać Europę!

Prof. Lena Kolarska-Bobińska, Poseł do Parlamentu Europejskiego zaprasza: napisz kilkustronicowy esej i wygraj wyjazd do Brukseli! Dla autorów trzech najciekawszych prac przewidziano wycieczki do Stolicy Europejskiej, a dla dwóch pozostałych – cenne nagrody rzeczowe.

Reklamy

Profesor Lena Kolarska-Bobińska ogłasza konkurs dla studentów studiujących na uczelniach wyższych znajdujących się na terenie województwa lubelskiego. Konkurs polega na przygotowaniu kilkustronicowego eseju na temat „Najmniejszy z dużych czy największy z małych – jaka polityka Polski w jakiej Europie?”. Celem konkurs jest popularyzacja idei polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej oraz szerzenie wiedzy na temat zasad funkcjonowania Unii Europejskiej. Nagrodą w konkursie są 3 wycieczki do Brukseli w ramach organizowanych przez Poseł wizyt studyjnych oraz cenne nagrody rzeczowe. Prace konkursowe należy przesyłać jednocześnie w wersji papierowej i elektronicznej (pdf.) na adres Biura Poselskiego prof. Leny Kolarskiej-Bobińskiej:

Biuro Poselskie Posła do Parlamentu Europejskiego
prof. Leny Kolarskiej-Bobińskiej
ul. H. Kołłątaja 3/6a
20 -006 Lublin

z dopiskiem na kopercie: “Konkurs – Partnerstwo Wschodnie” lub “Konkurs – Najmniejszy z dużych czy największy z małych”

oraz na adres mailowy: konkurs@lenalubelska.pl

Termin nadsyłania prac upływa 31 października 2011 r.

Nadal trwa również konkurs skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych pt. „Jaka powinna być rola Partnerstwa Wschodniego w polityce Polski i Unii Europejskiej?”

Szczegółowe informacje oraz regulaminy konkursów znajdą Państwo na: www.lenalubelska.pl w zakładce: Projekty/Aktualne projekty

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursach!

***

Biuro Poselskie Prof. Leny Kolarskiej-Bobińskiej
w Lublinie