Stypendia dla najlepszych uczniów gminy Werbkowice

mina Werbkowice

Reklamy

Wójt Gminy Werbkowice Lech Bojko po raz kolejny ufundował ze środków własnych stypendia dla najlepszych uczniów wytypowanych przez szkoły prowadzone przez Gminę Werbkowice oraz publiczne szkoły prowadzone przez stowarzyszenia.

Stypendium otrzymało 14 uczniów. Wysokość jednorazowego stypendium dla każdego ucznia wyniosła 150 zł. W imieniu Wójta uroczystego wręczenia stypendiów wraz z pamiątkowymi dyplomami dokonali dyrektorzy szkół podczas akademii z okazji zakończenia roku szkolnego 2009/2010.

Uczniowie, którzy otrzymali stypendium Wójta Gminy Werbkowice Pana Lecha Bojko za bardzo dobre wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe w II semestrze roku szkolnego 2009/2010:

JADWIGA SŁONIEC, uczennica klasy IV w Szkole Podstawowej w Gozdowie.
Uczennica uzyskała wysoką średnią ocen – 5,2, ponadto uczestniczyła w olimpiadach, konkursach oraz gminnych i powiatowych zawodach sportowych. Jadwiga jest bardzo zaangażowana w pracę społeczną na rzecz klasy, szkoły i środowiska lokalnego.

TOMASZ ADAMCZYK, uczeń klasy V w Szkole Podstawowej w Hostynnem.
Uczeń uzyskał bardzo wysoką średnią ocen w szkole 5,5. Zajął III miejsce w konkursie historycznym wiedzy o Gminie Werbkowice.

KAROL SAPUTA, uczeń klasy VI w Szkole Podstawowej w Malicach.
Uczeń uzyskał wysoką średnią ocen – 5,2; ponadto uzyskał najlepszy wynik w kuratoryjnym sprawdzianie szóstoklasisty – 39 punktów. Karol bierz aktywny udział w gminnych zawodach sportowych oraz w olimpiadach i konkursach. Reprezentuje szkołę w poczcie sztandarowym podczas uroczystości szkolnych i pozaszkolnych.

MONIKA MAZUR, uczennica klasy V w Szkole Podstawowej w Terebiniu.
Uczennica uzyskała wysoką średnią ocen – 5,1. Ponadto wielokrotnie uczestniczyła w olimpiadach, konkursach (plastycznych, literackich) oraz gminnych zawodach sportowych. Wzorowa ocena z zachowania.

EDYTA PROKOP, uczennica klasy IV w Szkole Podstawowej w Turkowicach.
Uczennica uzyskała wysoką średnią ocen: 5,1. Wzorowe zachowanie; pracowitość i systematyczność, to cechy dzięki którym uczennica pokonuje trudności związane z koniecznością opuszczania zajęć szkolnych. Edyta bierze aktywny udział w życiu szkoły, pracuje w samorządzie uczniowskim

MARTYNA KOZYRA, uczennica klasy III b w Szkole Podstawowej w Werbkowicach w Zespole Szkół w Werbkowicach.
Uczennica osiąga bardzo dobre nauki w nauce. Zdobyła 38 punktów/40 w ogólnopolskim sprawdzianie kompetencji trzecioklasistów. Martyna bierze aktywny udział w konkursach szkolnych i rejonowych.

WIOLETA GÓRSKA, uczennica klasy VI a w Szkoły Podstawowej w Werbkowicach.
Uczennica osiąga bardzo dobre wyniki w nauce – średnia ocen na koniec roku: 5,44. Wioleta bierze aktywny udział w konkursach. Zajęła m.in. I miejsce w gminnym konkursie wiedzy o Gminie Werbkowice.

KRZYSZTOF BAŁABUCH, uczeń klasy I b w Gimnazjum w Werbkowicach w Zespole Szkół w Werbkowicach.
Uczeń osiąga bardzo dobre wyniki w nauce – średnia ocen: 5,1. Krzysztof bierze aktywny udział w konkursach, chętnie uczestniczy w różnych zajęciach pozalekcyjnych.

DIANA CHYRCHAŁA, uczennica klasy III w Gimnazjum w Werbkowicach.
Uczennica osiąga bardzo dobre wyniki w nauce- średnia ocen: 5,25. Diana bierze aktywny udział w konkursach. Uczestniczyła w Powiatowym Festiwalu dzieci i młodzieży oraz w gminnych i szkolnych uroczystościach. Otrzymała nagrodę w gminnym konkursie poetyckim „Magia słowa”.

KAROLINA WDOWIAK, uczennica klasy VI w Szkole Podstawowej w Sahryniu w Zespole Szkół w Sahryniu.
Uczennica osiąga bardzo dobre wyniki w nauce- średnia ocen: 5,40. Karolina bierze aktywny udział w konkursach. Jest finalistką w regionalnym konkursie matematycznym „Myszk@”.

ALEKSANDRA GZIK, uczennica klasy III w Gimnazjum w Sahryniu w Zespole Szkół w Sahryniu.
Uczennica osiąga bardzo dobre wyniki w nauce – średnia ocen 5,20. Uzyskała najwyższy wynik w szkole w konkursie z biologii. Aktywnie uczestniczy w życiu szkoły, jest przewodnicząca samorządu uczniowskiego i samorządu klasowego.

AGATA EMERLE, uczennica klasy IV w Publicznej Szkole Podstawowej w Honiatyczach.
Uczennica uzyskała wysoką średnią ocen: 5,5

ANETA BARCZUK, uczennica klasy III w Publicznym Gimnazjum w Honiatyczach.
Uczennica uzyskała wysoką średnią ocen: 5,27

MACIEJ KOZYRA, uczeń klasy VI Publicznej Szkoły Podstawowej w Podhorcach.
Uczeń uzyskał najwyższą średnią ocen w szkole: 5,49, ponadto uzyskał najwyższy wynik na sprawdzianie szóstoklasisty: 31 punktów. Uczestniczył w zawodach sportowych w ramach rywalizacji szkół Gminy Werbkowice, został królem strzelców w turnieju piłki nożnej.

***

Info i foto:
UG w Werbkowicach

Zdjęcia »