Stypendia dla uzdolnionych uczniów z terenu Gminy Hrubieszów rozdane

W dniu 6 grudnia 2012 roku odbyło się spotkanie, którego celem było rozdanie stypendiów dla najbardziej uzdolnionych uczniów z terenu Gminy Hrubieszów finansowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hrubieszowie w ramach realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom na rok 2012.

Reklamy

Podstawowym kryterium oceny była wysoka średnia ocen uzyskanych w roku szkolnym 2011/2012 wraz z krótkim uzasadnieniem wyboru dokonanym przez dyrektora szkoły lub wychowawcę klasy. Uczniów zgłosili nauczyciele z: Zespołu Szkół Publicznych im. Papieża Jana Pawła II w Moniatyczach, z Publicznej Szkoły Podstawowej  w Dziekanowie oraz  Szkoły Podstawowej w Mienianach  Opinie zostały zweryfikowane przez pracowników socjalnych GOPS na podstawie przeprowadzonych wywiadów środowiskowych. Komisja w oparciu o zebrane materiały zaproponowała postanowiła wyróżnić 8 uczniów z terenu gminy Hrubieszów.

W spotkaniu  udział wzięli: Sekretarz Gminy Hrubieszów – Pan Tomasz Zając, Przewodniczący Rady Gminy Hrubieszów – Pan Janusz Jędrzejewski, Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Hrubieszowie – Pan Sławomir Usowski, Kierownik GOPS – Pani Danuta Gerynowicz, pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz uczniowie wraz z rodzicami (opiekunami). W roku 2012 wyróżnieni uczniowie otrzymali nagrody w wysokości 220 zł w formie zlecenia do sklepu na zakup odzieży oraz upominki w postaci mikołai i słodyczy. W ramach spotkania dla zaproszonych gości zorganizowano poczęstunek. Uczniowie rozstali się w entuzjastycznych nastrojach, z nadzieją na ponowne spotkanie za rok.